Industry 4.0 - Průmysl 4.0

I4.0 topicsIndustry 4.0 (dále I4.0) nebo Průmysl 4.0 je označován jako 4.průmyslová revoluce. Pro to, že jde o revoluci, hovoří pokroková technika, postupně vyvíjené inteligentní systémy, komunikace a IoT, chytrá čidla a akční členy nebo bezpečné roboty spolupracující s lidmi - Coboty (Collaborative robots).

Některé klíčové metody a postupy, které jsou důležité pro vytvoření továrny ve vizi I4.0, byly již dříve v systémech řízení a automatizace výroby aplikované. Jednou z nich je princip hluboké systémové integrace výrobních funkcí, obsažený v současných MES, ERP a sofistikovaných řidicích systémech. Hlubokou systémovou integraci aplikovala firma COMPAS automatizace s.r.o. v konceptu Elektronického řízení výroby již od r.2008. Naše řešení pro I4.0 je "Chytrá" digitální továrna, která dále rozvíjí osvědčený koncept Elektronického řízení výroby na platformě MES/MOM systému COMES ®.

I4.0 - základní modely

I4.0 buttonFirma COMPAS aktivně spolupracuje s VUT Brno na průzkumu nejnovějších poznatků Industry 4.0. Teoretický základ I4.0 popisují základní modely RAMI a Component model.

MES-MOM řízení výroby ve vizi I4.0

I4.0 robot shows the wayProjekt, který téměř vzorově implementoval MES/MOM systém (řečeno dnešním názvoslovím) realizovala firma SAPELI, přední výrobce interiérových dveří, při výstavbě své nové továrny společně s dodavateli MES fy. COMPAS a ERP dodavatelem OR CZ již v roce 2008-2009.

CNC linka

Řízení "chytré" robotické linky s 6 CNC stroji

"Chytrá" CNC výrobní linka, operace jsou řízené specifikací výrobku ve vizi I4.0 s transportem materiálu robotem.

Řízení dávkové výroby ve vizi I4.0

I4.0 time greenProjekt, který implementoval integrované řízení výroby ve vizi I4.0, realizovala firma McBride v závodě Brno ve výrobě kosmetiky Dermacol postupnými inovacemi nejprve v automatizaci technologií od r.2008 a následně ve výrobním IT až do r. 2015.

CMMS systém řízení údržby ve vizi I4.0

I4.0 topics maintenance greenEfektivní plánování, řízení a provádění údržby jsou důležité součásti procesů prosperujícího podniku. S navyšující se technologickou složitostí získáváme ze strojů a zařízení mnohem více provozních dat než dříve a tak můžeme lépe predikovat potřebu servisu.