Průmyslová automatizace

Zajišťujeme komplexní dodávku průmyslové automatizace

Compas > Průmyslová automatizace

Komplexní dodávka průmyslové automatizace

Pomáháme vám s přípravou i realizací investičních a modernizačních projektů. Poskytujeme konzultace pro přípravu vhodného technického i ekonomického řešení, etap a harmonogramu projektu. Naši zkušení inženýři pomohou minimalizovat rizika spojená s realizací investic do nových technologií i pro modernizaci stávajících. Pracujeme s jakostními metodami inženýringu – metodou správné inženýrské praxe.

Analýza a specifikace

Umíme zanalyzovat Vaši výrobu a nabídnout to nejlepší řešení jak z technického, tak ekonomického hlediska. Na základě vytvořené analýzy je vypracován popis problému a zahájeny práce.

Projekce průmyslové automatizace

Projekce

Respektujeme specifické požadavky daného průmyslového odvětví. Projekt automatizace může být zpracován podle Vašeho zadání nebo na základě provedených analýz technologického nebo strojního zařízení. Projekty jsou zpracovávány v souladu s platnými normami EN. Pro zpracování projektů používáme programový produkt ePLAN a AutoCAD. Zpracované dokumenty ukládáme do DMS systému M-files.

Automatizační projekty jsou zpracovány jako celek zahrnující:

 • Projekt silové části
 • Projekt řídicích a informačních systémů
 • Projekt instrumentace
 • Projekty měření a regulace

Kompletní projektová dokumentace je samozřejmostí.

ŘÍDÍCÍ SYSTÉMY PLC

Řídící systémy

Vyvíjíme aplikace řídicích systémů pro různá odvětví. Nasazujeme řídicí systémy firmy SIEMENS a související prvky rodiny TIA. Pro sériové výroby využíváme PLC rodiny Simatic S7, pro řízení větších technologických procesů systém Simatic PCS7. Jako HMI využíváme operátorské panely a vizualizaci HMI WinCC a InTouch. Jako další platformu nabízíme stále populárnější řídicí systémy Beckhoff.

Nasazujeme řídicí systémy Siemens a Beckhoff

 • Simatic S7 1500, 1200, 400, 300, 200 a Logo
 • Procesní řídicí systém Simatic PCS7
 • Simotion pro řízení technologií s pohony
 • Operátorské panely OP, TP, KP SIEMENS řad Comfort a Basic
 • HMI WinCC, TIA portal HMI
 • SCADA InTouch a WW System Platform
 • Řídicí systémy Beckhoff s vývojovým prostředím TwinCAT2 a TwinCAT3

Služby

 • poradenství a technická pomoc klientům, návrhy perspektivních řešení z hlediska rozšiřitelnosti a údržby
 • návrh vhodné architektury, distribuované systémy na průmyslových sítích a I/O
 • návrh pohonového řízení
 • konfigurace DCS systémů, redundantních systémů
 • návrh bezpečného Fail Safe systému (bezpečnost dle IEC 61508)
 • návrh PLC a HMI vizualizace (SCADA, panely)
 • aplikace pružných recepturových systémů
 • řízení šaržových procesů dle ISA S88 (Batch)

Vývoj aplikačních programů řídicích systémů

 • funkční specifikace, design specifikace
 • vývoj aplikačního SW
 • testy FAT, SAT
 • individuální a komplexní zkoušky, zkušební provoz
 • školení operátorů a obsluhy
 • dlouhodobá podpora, servis a dodávky náhradních dílů
ŘÍDÍCÍ SYSTÉMY PLC

Vizualizace HMI vlastní knihovny

Speciální nabídka – knihovna Faceplate pro WinCC

Nabízíme námi vytvořenou knihovnu objektů FACEPLATEs pro HMI WinCC, která zvyšuje výkonnost a produktivitu programátorů HMI a řídicích aplikací, zkvalitňují a zlevňují vytvářené aplikace. FACEPLATEs zjednodušují a sjednocují HMI interface tím, že seskupují dostupné řídicí/ stavové elementy pro daný prvek (senzor, ventil….) a umožňují standardizovat a zkvalitnit řízení procesu operátorem.

Bližší informace najdete na stránce FACELATEs.

Měření a regulace

Nabízíme dlouholetou zkušenost s regulací a to jak standartní PID regulátory tak i aplikace s prediktivními regulátory. Aby mohla být regulace regulací musím existovat spolehlivé měření a tedy zpětná vazba. Pomůžeme Vám s výběrem kvalitních a funkčních měřících zařízení, která máme za 30let existence vyzkoušené.

Periferie

 • Projektujeme a dodáváme čidla a akční členy
 • Kamery, periferie řídicích systémů pro průmyslové sítě (např. I/O různých výrobců)
 • Systémy značení materiálů, BC, RFID
 • Systémy pro sledování pohybu materiálů, navigaci AGV vozíků
 • Systémy počítačového vidění pro navigaci robotů nebo kontrolu kvality

Pohony

Aplikace elektrických pohonů

Nabízíme řešení veškerých úloh souvisejících s aplikací elektrických pohonů v mechanizaci a automatizaci výroby. Poskytujeme komplexní služby od návrhu až po dodávku a servis. Naši specialisté mají zkušenosti s nasazováním elektrických pohonů jak pro jednoduché, tak i velmi složité úlohy. Příklady aplikací najdete v sekci Případové studie.

Regulované elektrické pohony

Jsme zaměřeni především na řady regulovaných pohonů firmy SIEMENS. Poskytujeme komplexní služby od návrhu až po dodávku a servis aplikace s elektrickými pohony. Naši specialisté mají zkušenosti také z velkých zahraničních projektů, kdy byly aplikovány regulované pohony v řádu desítek kusů. Některé naše aplikace patří k pilotním v oboru, např. v oblasti rychlého řízení pohonů systémy Simotion/Sinamics. Umíme integrovat řízení pohonů s nadřazenými řídicími systémy PLC SIEMENS.

Činnosti v oblasti regulovaných pohonů

Pro pohonné úlohy nabízíme optimální parametrizaci pohonů, pro složitější úlohy (polohování, řízení rychlosti) vyvíjíme SW pro pohonové řídicí systémy firmy SIEMENS.

Nabízíme následující činnosti pro aplikace:

 • Zpracování analýzy úlohy, navržení vhodného pohonu i jeho způsobu řízení
 • Navržení všech souvisejících komponentů silové části pohonu
 • Navržení komunikace mezi pohony i řídicím systémem
 • Zpracování projektu pohonu
 • Vývoj aplikačního software implementovaného v samotných pohonech (regulační, synchronizační algoritmus …)
 • Dodávka jednotlivých navržených komponent včetně montáže a oživení
  • Instalace a zapojení pohonu a všech souvisejících komponentů
  • Kontrola a základní naladění pohonů (identifikace motoru, proudový a otáčkový regulátor)
  • Parametrizace a nastavení řídicích a technologických hodnot pohonu (omezení momentu, rampy, teplotní parametry, přetížení, komunikace …)
  • Zkoušky pohonu z lokálního pracoviště – reakce pohonu na povely, zkoušky aplikačního software
  • Kompletní diagnostika a sledování chování pohonu „online“ jak lokálně tak dálkovým přístupem
 • Servis na regulované pohony firmy SIEMENS

Vhodné oblasti nasazení regulovaných pohonů a reference

 • otáčivé stroje (čerpadla, ventilátory, dopravníky, navíjecí/rozvíjecí stroje apod.)
 • letmé dělení materiálů (sledovací regulace, cut-to-length aplikace pro nůžky, pily, dělící stroje válcoven)
 • linky s tahovou, momentovou a rychlostní regulací pohonů v kaskádách, režimu Master/Slave (galvanizační linky, extruzní linky kabelové linky, gumárenské linky, vytlačovací linky).
 • regulace sdílení zátěže (práce několika pohonů pracující do jedné zátěže)
 • polohování mechanizmů pomocí „standalone“ pohonu (manipulátory, podávací mechanismy apod.)
 • polohové a rychlostní synchronizace dvou a více pohonů (os)
 • řešení automatizace zařízení pohonovými řídicími systémy SIEMENS Simotion, např. pro elektrický vřetenový lis a sklářský stroj na výrobu lahví.

Diagnostické systémy

Diagnostické systémy slouží pro odhalování chyb v průmyslových procesech, na výrobních linkách i zařízeních. Využívají se pro naladění procesů i zařízení, jako okno do výroby pro její sledování a optimalizaci. Nenahraditelné jsou především při hledání náhodných chyb procesů nebo mechanických zařízení a výrobních linek.

Dodáváme špičkový světový SW od firmy IBA, který slouží pro monitoring desítek technologických signálů, I/O řídicích systémů. Současně může pořizovat i videozáznamy HMI a videozáznamy až ze 64 kamer. Naměřená data jsou průběžně ukládána do souborů měření.

Vlastnosti diagnostického systému IBA

 • Synchronní záznam video snímků a naměřených dat
 • Nepřetržité a událostmi spouštěné nahrávání
 • Záznam obrazů HMI a obrazů z kamer
 • Snímání z až 64 kamer (analogové, IP, GigE nebo virtuální) a online vizualizace
 • Prohlížení a analýza trendů signálů a video sekvencí
 • Zobrazení živého obrazu jako náhrada za CCTV systém
 • Možná integrace SW třetích stran pro analýzu obrazu, doplnění původního kamerového záznamu o další data a zpětný synchronní záznam výsledného obrazu do archivu
 • Integrované komunikační rozhraní pro sběr dat z PLC předních výrobců (AB, ABB, B&R, BECKHOFF, SIEMENS, …)
 • Komfortní analytický nástroj IbaAnalyzer zdarma