Nabízíme knihovnu objektů pro WinCC

Compas > Průmyslová automatizace > Nabízíme knihovnu objektů pro WinCC

FACEPLATEs zvyšují výkonnost a produktivitu programátorů, zkvalitňují a zlevňují vytvářené aplikace, zjednodušují a sjednocují HMI interface tím, že seskupují dostupné řídicí a stavové elementy pro daný prvek a umožňují standardizovat a zkvalitnit řízení procesu operátorem.

WINCC FACEPLATE – POPIS FUNKCÍ

Pod pojmem FACEPLATE jsou zahrnuty funkce vytvořené v PLC STEP7 (FBs) a WinCC skripty (C, VB).

Přínosy FACEPLATE pro systémového integrátora

 • Zjednodušení vývoje vizualizace (úspora času a nákladů)
 • Zvýšení jakosti projektu využitím otestovaných bloků
 • Standardizace (snadnější podpora aplikace i více programátory)

Přínosy FACEPLATE pro uživatele

 • Sjednocení operátorského interface
 • Sofistikovaná vestavěná funkčnost (přístup k stavovým/ řídícím prvkům a jejich parametrům)
 • Vysoká úroveň diagnostických informací, které detekují poruchové stavy uvedených prvků
 • Přístupová práva k jednotlivým řídicím prvkům a parametrům lze nastavit v rámci administrace uživatelů ve WinCC
 • Vestavěné datové informace, např. čítání motohodin nebo cyklů zařízení

Popis objektů knihovny

Knihovna FACEPLATEs zahrnuje tyto komponenty:

 • Digitální signál – s detekcí poruchy
 • Analogový snímač – s kalibrací
 • PID regulátor
  • Spojitý
  • Krokový
 • Fázi – Tento komplexní blok může být využit jak pro ISA S88 (Batch) pružné recepturové řízení, tak pro automatické sekvence v PLC programu
 • Motory
  • Řízené digitálně
  • Řízené frekvenčním měničem
 • Ventily – s/bez vyhodnocení aktuální polohy
  • Digitálně řízené
  • S analogovým řízením

Poznámka

Kromě výše uvedených bloků, je v knihovně FACEPLATE zařazeno několik pomocných bloků, které zvyšují operátorský komfort:

Operátorská výzva – konfigurovatelná výzva operátorovi, která zahrnuje potvrzení. Může být kombinována např. s blokem „Fáze“
Blok podmínek – slouží k prezentaci stavu podmínek na úrovni operátora
Porovnávací blok – lze využít např. pro vyhodnocování poruchových stavů

Struktura FACEPLATE

Příklad FACEPLATE pro motor:

 • Základní okno, které obsahuje stavové informace a řídicí elementy
 • Další pracovní okna, jež jsou vyvolaná aktivací příslušného tlačítka v toolbaru, který je součástí základního okna:
  • Alarmy
  • Trendy
  • Parametry
  • Další okna pro specifické funkce (kalibrace, podmínky, logické operace,…)

 JAK S WINCC VYUŽÍVAJÍCÍ FACEPLATE PRACUJE OPERÁTOR

a. Na obrazovce vizualizace WinCC je umístěna ikona pro daný prvek (např. ventil)

Barevné atributy ikony poskytují informaci o stavu prvku (pracovní režim, porucha…)

b. Operátor klikne myší na ikonu a tím aktivuje otevření základního okna FACEPLATE.

 

 

Poznámka: Je možné paralelně otevřít více FACEPLATE

c. Pokud operátor navíc potřebuje další informace, které jsou v pracovních oknech, pak aktivuje příslušné tlačítko, které je v Toolbaru.

d. Po ukončení potřebné činnosti pro daný prvek zavře operátor FACEPLATE.

Získání licence na FACEPLATE

Máte-li zájem o získání licence knihovny FACEPLATE, nebo máte podrobnější dotazy, zašlete svoji žádost na e-mail info@compas.cz.