Výrobní informační MES/MOM systém COMES

COMES ® poskytuje komplexní digitalizaci výroby

Compas > Výrobní informační MES/MOM systém COMES
Systém COMES

Systém COMES® je výrobní informační systém úrovně MES/MOM pro všechna průmyslová odvětví. COMES slouží pro operativní řízení výroby a jejímu dalšímu zefektivňování ve spolupráci s celopodnikovým IT systémem (ERP) a řídicími systémy řízení technologií.

COMES pomáhá optimalizaci řízení výroby a údržby a podporuje programy jejich zlepšování. Nabízí vytvoření nadčasového konceptu Digitální továrna Compas digitálně řízené výroby. Díky své webové architektuře umožňuje jednoduše, prostřednictvím webového prohlížeče, získávat informace kdekoliv a kdykoliv i na mobilních přístrojích.

ARCHITEKTURA VÝROBNÍHO INFORMAČNÍHO SYSTÉMU COMES

Koncepty COMES (konfigurovatelné aplikace)

COMES koncepty jsou konfigurovatelné aplikace řešící standardní úlohy pro plánování a řízení výroby, jakosti, logistiky a údržby. Koncepty je možné instalovat postupně podle potřeb podniku. Koncepty se automaticky propojují formou puzzle, a uživateli nabízejí ve spolupráci funkce navíc.

V komplexní instalaci umožňují komplexní digitální řízení výroby továrny v řešení:

Digitální továrna pro sériové výroby Digitální továrna pro dávkové výroby

Moduly COMES

Základem MES/MOM systému COMES jsou moduly, které mohou být aplikovány i samostatně (vždy s modulem Logon). Ovládání je dostupné operátorovi v jednom okně bez nutnosti přepínat moduly. Standardní součástí všech modulů je konfigurační část a Audit trail, důležitá funkce plně digitálního řízení a dokumentace výroby.

MS IT báze

Microsoft Windows (server) SQL, webové služby

Comes využívá nejnovější IT technologie Microsoft s touto architekturou.

Ukázka řešení digitální továrny pro dávkové výroby.

Instalovaný výrobní informační systém COMES ® obsahuje vytvoření výrobního plánu, řízení přípravy surovin ze skladu, materiálový management s využitím označování materiálů čárkovými kódy, řízení navažovny s optimalizací navažování dle jednotlivých materiálů, recepturové řízení výroby varny COMES Batch s pružnou definicí výrobních předpisů a výrobní protokolování. Druhou část výroby, adjustační linky, řídí aplikace COMES OEE podporující efektivitu výroby a odvádějící vyrobené výrobky přímou komunikací do ERP.

Významnou součástí řešení je COMES pro řízení jakosti, plány vzorkování materiálů, záznam a vyhodnocování vzorků včetně hlídání kalibrací měřidel. Nedílnou součástí je elektronický záznam o výrobě s příslušnými protokoly o šarži a podpora propouštění šarží.