Digitální továrna

Elektronické řízení výroby

Compas > Digitální továrna

Digitální továrna COMPAS je řešení pro komplexní digitalizaci řízení výroby, které si lze představit jako digitální „nervový“ systém továrny. Výrobní operace potřebné pro výrobu produktu jsou řízeny výrobkem - vize Industry 4.0 (I4.0), specifikací postupů jeho vzniku, výrobních operací a jejich parametrů současně se synchronizovanou interní logistikou příslušných materiálů. Vysoká dostupnost výrobních prostředků je podporována integrovanými funkcemi údržby.

Compas řešení digitalizace řízení výroby je v praxi ověřené moderní řešení digitálního řízení výroby. Jádrem digitalizace je výrobní informační systém MES COMES.

Na rozdíl od běžných řešení digitalizace se lišíme tím, že máme ambice realizovat továrnám automatické řízení výroby ve vizi Industrie 4.0. Jedním z hlavních principů je, že výrobek (série, dávka/šarže) řídí svoji výrobu prostřednictvím své specifikace v IT systému. Naše řešení umožňuje, aby si uživatelé (plánovači, technologové, ved. výroby, …) specifikovali svůj výrobní postup, jednotlivé operace a jejich parametry pomocí námi instalovaných IT/MES/MOM modulů.

Tím přinášíme mimořádnou flexibilitu i pro výrobu malých sérií/dávek (až do jednotlivých kusů). Současně vysokou a rovnoměrnou jakost výroby, zvyšování její produktivity a minimalizaci výrobních nákladů.

Compas komplexní digitalizace je řešení, které podporuje výrobní tým k dosahování nejlepších výsledků.

UKÁZKA ŘEŠENÍ DIGITÁLNÍ TOVÁRNY PRO SÉRIOVÉ VÝROBY

Instalovaný výrobní informační systém COMES ® obsahuje funkce:

Výroba interiérových dílů automobilů

 • vytvoření výrobního plánu aplikací konceptu COMES APS,
 • řízení přípravy a dopravy surovin ze skladu,
 • materiálový management s využitím označování materiálů čárkovými kódy,
 • řízení výroby konceptem COMES OEE
 • monitoring výroby a výpočet její efektivity
 • odvádění výroby
 • zobrazování výsledků výrobnímu týmu – ANDON obrazovky

Podpora montáže a její jakosti

 • řízení výrobních operací a správnosti použitých dílů (blind audit)
 • pick to light podpora operátora montáže
 • dokladování jakosti výroby fotografováním dílů na expedici
 • komunikace s ERP systémem

Příkladem reference v diskrétní výrobě jsou montážní procesy strojírenské výroby, např. při výrobě klimatizačních jednotek osobních automobilů. Montážní linka s 10 pracovišti je schopna vyrábět současně různé varianty výrobků s tím, že se dané pracoviště během 2 sec. přesunu poloproduktu dopravníkem automaticky seřídí v reálném čase pro specifikované výrobní operace.

Ukázka řešení digitální továrny pro dávkové výroby

Instalovaný výrobní informační systém COMES ® obsahuje funkce:

Procesní část výroby kosmetiky

 • vytvoření výrobního plánu,
 • řízení přípravy surovin ze skladu,
 • materiálový management s využitím označování materiálů čárkovými kódy,
 • řízení navažovny s optimalizací navažování dle jednotlivých materiálů,
 • recepturové řízení výroby varny modulem COMES Batch s pružnou definicí výrobních předpisů a výrobní protokolování.

Plnění a balení – adjustace

 • řídí aplikace konceptu COMES OEE
 • monitoruje výrobu a počítá efektivitu výroby
 • odvádí vyrobené výrobky přímou komunikací do ERP systému.

Řízení jakosti
Významnou součástí řešení je COMES pro řízení jakosti, plány vzorkování materiálů, záznam a vyhodnocování vzorků včetně hlídání kalibrací měřidel. Nedílnou součástí je elektronický záznam o výrobě s příslušnými protokoly o šarži a podpora propouštění šarží.

Přínosy Digitální továrny COMES pro podniky

K přínosům konceptu Digitální továrny COMES patří vysoká flexibilita výroby, produktivita a efektivita včetně minimalizace plýtvání, podpora jakosti a synchronizace výroby i logistiky. Přínosů dosahujeme tím, že jsou funkce v našem konceptu navzájem provázané na základě využití zkušeností z mnoha aplikací a tak pomáhají lidem řídit procesy, výrobu a logistiku, údržbu a celou továrnu.

Cílem konceptu Digitální továrny je podpora podniku a výrobního týmu k dosahování nejlepších výsledků. Řešení má významné přínosy ve všech parametrech výroby:

 • flexibilitě (řízení umožňuje výrobu i malých sérií výrobků až do Batch size 1 velmi efektivně),
 • produktivitě (integrace s automatizací technologií a implementace robotů)
 • efektivitě (snižování ztrát během výroby: prostojů, ztrát z nižšího výkonu i ztrát z neshodných výrobků)

Rovněž šetří administrativní činnosti výrobních operátorů i manažerů, podporuje plánování a přidělování výroby, poskytuje užitečné informace z výroby v reálném čase jako např. stavy technologie a zařízení, výsledky výroby, jakost výroby, informace o materiálech ve výrobě nebo výkonové ukazatele a vytížení linek (OEE) aj.