Zakázková výroba strojů a zařízení

Compas > Zakázková výroba strojů a zařízení

COMPAS robotika je systémovým integrátorem robotů do různých výrobních technologií. Nabízíme komplexní řešení v oblasti mechaniky a robotizace spolu s konstrukci jednoúčelových strojů a zařízení podle požadavků zákazníků. Služby zahrnují rovněž analýzu a úpravy existujících strojů i linek, dále implementace robotů a s tím související úpravy technologických zařízení.

Konstrukční služby, výrobu a dodávky strojů, linek a robotizovaných pracovišť řeší společnost Compas robotika, s.r.o.

Poradenská činnost a zpracování studií

Navrhneme Vám optimální řešení podle Vašich potřeb. Naše řešení zahrnují nejmodernější trendy v konstrukci technologií včetně dílčích řešení ve vizi Industry 4.0.

Projekty mechaniky

Projekt respektuje požadavky zákazníka dle analýzy technologického procesu nebo strojního zařízení. Vytvoříme vývojový tým společně s uživatelem, abychom poznali jeho potřeby a jejich realizací dosáhli spokojenost zákazníka s dodaným zařízením. Projekty jsou zpracovávány v souladu s platnými normami EN.

  • Projekt může být zpracován jako úvodní studie, projekt pro stavební povolení, dokumentace pro výběr dodavatelů nebo realizační projekt a dokumentace skutečného provedení. V případě Vašeho požadavku můžeme projekt zpracovat i jako částečný s tím, že doplňuje projekt zajištěný zákazníkem.
  • Projekt zpracováváme v CAD NX výrobce Siemens divize PLM. Alternativně můžeme projekt zpracovat v jiném CAD.

Mechanické úpravy strojů a zařízení

Podle požadavků zákazníků posuzujeme možnosti modernizace stávajících zařízení z hlediska funkčnosti, ergonomie, ekonomiky, vlivu na životní prostředí  a dodržení platných bezpečnostních předpisů. Společně vybíráme subdodavatele.

Příkladem je úprava jednoúčelového stroje na inovovaný sortiment výrobků pro panty nábytkového kování.

Jednoúčelový stroj, který sestavuje panty nábytkového kování, bylo nutné upravit na nově vyvinutý výrobek. Zkonstruovat a nově vyrobit činné části tohoto stroje. Zároveň byla navržena generální oprava celého zařízení. Byla vyměněna elektro instalace a použity nové prvky pro splnění nových požadavků bezpečnosti práce.

Robotická pracoviště

V oblasti robotizace spolupracujeme s předními výrobci robotů, které implementujeme do výrobních procesů našich zákazníků s podporou nejmodernějších simulačních nástrojů – viz. video. Tímto předcházíme možným kolizím při zprovozňování robotizovaných linek a zařízení. Technologické funkce tak v maximálním možném rozsahu vyzkoušíme již v oblasti vývoje.

Příkladem je náhrada ručního montážního pracoviště robotem, nebo aplikace u výroby dílů pro automobilový průmysl. Aplikací robota s úpravou technologického zařízení se podařilo zvýšit chod linky a odstranit tak úzké místo toku materiálu. Zákazník byl schopen navýšit objem výroby a dodávat požadované množství autodílů.

Kompletní dodávka zařízení

Dodávku zařízení zajišťujeme od konstrukce přes výrobu, montáž po uvedení do provozu.

Výrobu námi navržených zařízení realizujeme subdodavatelsky s našimi vybranými dodavateli. S nimi je dohodnut postup výroby, přejímek, zkoušek daného zařízení a uvedení do provozu u zákazníka. Součástí dodávky je rovněž elektro-část a automatizace zařízení. Zajišťujeme také záruční i pozáruční servis.

Příkladem komplexní dodávky je aplikace karuselového stroje pro zalisování kuželek ventilů. Z vibračního zařízení putují tělesa ventilů a jejich kuželový vnitřek na otočný karuselový stůl, kde dochází k pneumatickému zalisování těchto dvou částí, odstranění otřepů, ke kontrole případných neshod a k přesunu do palety hotových dílů.

K projektu je vypracována kompletní dokumentace

Dokumentace obsahuje:

  • Sestavené a dispoziční výkresy
  • Výrobní výkresy s materiálovou specifikací
  • Kusovníky vyráběných a nakupovaných dílů
  • Návod pro obsluhu a údržbu

Projekty jsou zpracovány podle požadavků zákazníka v češtině, angličtině, němčině nebo ruštině.