iba – Měření a archivace procesních dat

Komplexní systém pro optimalizaci průmyslových procesů

Compas > iba – Měření a archivace procesních dat

iba system Systém iba pro sběr a analýzu procesních dat sestává z dokonale nastavených hardwarových a softwarových komponent pro získávání, záznam, analýzu a zpracování naměřených dat.
Díky modulární konstrukci a jednoduché konfiguraci lze systém iba pohodlně přizpůsobit různým úkolům a je kdykoli hardwarově i softwarově škálovatelný.

Systémy společnosti iba AG se staly standardem při diagnostice problémů v různých odvětvích průmyslu i energetiky a celkový počet instalovaných systémů převyšuje 25 000 instalací u více než 2 000 zákazníků po celém světě.

Compas automatizace tak rozšiřuje počet jejich více než 20 zastoupení na všech kontinentech.

iba systémy nabízí plnou funkčnost s přímým přístupem k

 • PLC různých výrobců – Siemens S7, Beckhoff, TwinCAT, ABB, Bachmann, Mitsubishi, CODESYS, B&R, Rockwell Automation Allen-Bradley and Sigmatek.
 • Pohonům a CNC řízení – SINAMICS, SIMOTION, SINUMERIK
 • Databázím ORACLE, MS SQL Server, PostgreSQL a další.
 • Naměřená data a výsledky jejich analýz lze exportovat do různých DB systémů třetích stran.

Bez dalšího hardwaru a programování komunikačních driverů se jedná o komfortní způsob měření, zobrazování a záznamu signálů i export dat do dalších systémů.

Hlavní komponenty systému iba

ibaPDA

Škálovatelný základní software pro měření a záznam měřených veličin s hlavními funkcemi

Centrální sběr dat

 • Komplexní připojení k procesu
 • Centrální časová značka
 • Flexibilní a snadná konfigurovatelnost

Online vizualizace dat

 • Individuálně konfigurovatelný online displej s architekturou server-klient
 • Grafický průběh signálů, osciloskop, FFT displej, digitální displej
 • Zobrazení konfigurace zdrojů dat s  uživatelskou správou

Centrální záznam dat

 • Předzpracování zaznamenaných dat
 • Více nezávislých záznamů současně (nepřetržité, spouštěné od událostí)

Přenos dat

 • Online streamování do systémů vyšší úrovně
ibaCapture

Synchronní záznam a analýza naměřených řídicích dat z PLC spolu s video daty z kamer s hlavními funkcemi

 • Synchronní záznam video snímků a naměřených dat z ibaPDA
 • Nepřetržité i událostmi spouštěné nahrávání
 • Integrace obrazů HMI a obrazů z ibaVision jako virtuální kamery
 • Důležité záznamové sekvence jsou chráněny proti přemazání
 • Snímání z až 64 kamer (analogové, IP, GigE nebo virtuální) a online vizualizace
 • Prohlížení a analýza video sekvencí a naměřená data pomocí ibaAnalyzer
 • Zobrazení živého obrazu jako náhrada za CCTV systémy
 • Přepínání rozvržení zobrazení spouštěné událostí (přehrávání různých scén)
IbaHD-Server

Okamžitá dostupnost historických dat s hlavními funkcemi

 • Nepřetržitý záznam naměřených dat a událostí po dlouhou dobu
 • Simultánní záznam z několika ibaPDA systémů a import souborů s naměřenými daty
 • Přímý přístup k historickým datům s intuitivním použitím pro vizualizaci, jako je posouvání a odskok na datum
 • Funkce rychlého zoomu od ročního, měsíčního nebo týdenního přehledu až po rozsah milisekund
 • Zobrazení a filtrování historických událostí a společná vizualizace s naměřenými daty
 • Dlouhodobá analýza historických dat pomocí ibaAnalyzer a ibaDaVIS
 • Automatický výpočet KPI a automatický reporting s ibaDatCoordinator a ibaAnalyzer
 • API pro přístup k historickým datům z aplikací třetích stran
IbaAnalyzer

Výkonný analytický software – flexibilní a bezplatný, s hlavními funkcemi

 • Komplexní offline analýza
 • Intuitivní uživatelské rozhraní s inteligentními dokovacími okny a funkcí drag & drop
 • Kombinace dat pocházejících z různých procesů měření nebo datových zdrojů, včetně synchronních kamerových dat
 • Výkonné matematické a technologické funkce pro manipulaci, kombinování, výpočet a generování signálů
 • Výkonný grafický návrhář digitálních filtrů
 • Analýza ve frekvenčním rozsahu (FFT)
 • Opětovné použití uložených nakonfigurovaných analýz
 • Všestranné popisovače pro poznámky k naměřeným signálům
 • Makro funkce pro ochranu know-how
ibaDatCoordinator

Automatické následné zpracování naměřených dat s hlavními funkcemi

 • Automatické následné zpracování naměřených dat, která byla získána a zaznamenána systémem iba
 • Automatické generování zpráv o kvalitě výroby a poruchách
 • Integrovaný nástroj pro správu jednotlivých dat
 • Automatické vyhledávání vlastností signálu a Technostring informací
 • Automatické upozornění při překročení prahových hodnot
 • Integrované monitorování stavu sledovaných zařízení
IbaDaVis

Webová vizualizace pro analýzu produktů a procesů s hlavními funkcemi

 • Vizualizace a analýza procesních dat a dat o kvalitatě
 • Webové zobrazení nezávislé na platformě – přístup odkudkoli
 • Flexibilně konfigurovatelné dashboardy pro širokou škálu uživatelských skupin
 • Zobrazení dat jako časový trend, XY diagram, tabulka, tachograf a koláčový graf
 • Interaktivní detailní analýza prostřednictvím variabilního filtrování procesních a kvalitativních dat
 • Komplexní přístup k souborům měření, ibaHD datům a databázím
iba Condition Monitoring

Condition Monitoring výrobních zařízení s hlavními funkcemi

 • HW a SW prostředky pro sledování opotřebení strojů a vibrací vyvolaných procesem
 • Komfortní databázová analýza trendů
 • Hierarchická konfigurace systému s indikací stavu
 • Rozsáhlá knihovna mechanických součástí
 • Dlouhodobé trendy vypočtených charakteristických hodnot
 • Zobrazení surových dat i výsledků podrobných analýz