Vize, mise, historie

Compas > Vize, mise, historie

Naše Mise

Pomáháme vám uskutečňovat podnikatelské cíle ve výrobě. Výsledkem našich řešení jsou moderní informační a řídicí systémy, které výrazně zvyšují konkurenceschopnost vašeho podniku. Naším zákazníkům nabízíme nadčasový koncept Compas digitální továrna.

Naše vize

COMPAS automatizace tvoří komplexní automatizaci podniků a jejich výrobní informační systémy. Pomáháme zákazníkům plánovat a řídit výrobní procesy.

Naše hodnoty tvoří

  • Uspokojování potřeb zákazníků
  • Inovace, důmyslnost a kreativita
  • Trvalý růst jakosti
  • Úcta k lidem, prevence bezpečnostního rizika
  • Respekt k životnímu prostředí

Hlavní cíle

  • Komplexně řešit tovární automatizaci a výrobní informační systémy (MES systémy)
  • Dosahovat nejvyšší kvality dodávek
  • Široce využívat světových standardů
  • Poskytovat profesionální služby a servis

Historie

Compas automatizace byla založena v roce 1990 specialisty z oboru průmyslové automatizace a zkušenostmi z projektů ASŘ velkých investičních celků. Do roku 1994 jsme se orientovali převážně na export. S nárůstem investičních aktivit jsme se orientovali i na realizaci projektů ASŘ pro domácí zákazníky. Dodávky pro zákazníky v ČR a SR, mezi nimiž je i mnoho předních mezinárodních společností, v současnosti převažují. Export s realizacemi projektů v mnoha zemích světa však stále tvoří významný podíl na obratu firmy.

COMPAS je dlouholetým obchodním partnerem společnosti SIEMENS, jejíž koncepce Totally Integrated Automation (TIA) a značka Simatic tvoří dlouhodobý základ námi nabízených architektur průmyslové automatizace. Pro řídicí systémy SIEMENS a jejich programování máme silnou inženýrskou kapacitu. Současná koncepce TIA, rozšířená o vlastní systém COMES ® úrovně MES, nabízí zákazníkům spolu s naším aplikačním inženýringem jedno z nejpokrokovějších řešení počítačově organizované a řízené výroby.

COMPAS automatizace je certifikovaný SIEMENS Partner v oblastech řídicí systémy Simatic, HMI, Simatic PCS7, elektrické pohony Sinamics a Simotion a aplikace automatizace na bázi systémů SIEMENS v odvětví farmacie.

Společnost Compas automatizace úzce spolupracuje se společností Microsoft a je aktivním členem programu Microsoft Partner Network s aktuálními kompetencemi Silver Application Development a Silver Data Platform.

Společnost COMPAS automatizace postupně vytvořila široký tým specialistů na řídicí systémy a jejich software, který dokáže dlouhodobě operativně podporovat realizované aplikace. Kvalitou našich dodávek spolu s hotline a nepřetržitou servisní pohotovostí pro vás zajišťujeme vysokou dostupnost automatizačních a IT systémů.

Ekonomická fakta

COMPAS byl založen 1. 5. 1990 jako inženýrská společnost poskytující služby v oblasti řídicích systémů. Postupně jsme naši činnost rozšířili a dnes jsme špičkovým dodavatelem průmyslové automatizace a elektrických zařízení, databázových aplikací a výrobních informačních systémů (MES systémů).

V průmyslové automatizaci a výrobních informačních systémech COMPAS realizoval tisíce obchodních případů v celkovém obratu větším než 2,5 mld. Kč. Neustále koncentrujeme naše know how z realizovaných projektů a zkvalitňujeme náš inženýrský tým, který v současnosti reprezentuje 100 zaměstnanců. Naše řešení Elektronické řízení výroby pomáhá podnikům v plánování a operativním řízení výroby, flexibilitě, efektivitě a jakosti výroby.

Detailní ekonomické informace zveřejňujeme ve výročních zprávách na webových stránkách obchodního rejstříku firem České republiky.