Řízení „chytré“ robotické linky s 6 CNC stroji

"Chytrá" CNC výrobní linka, operace jsou řízené specifikací výrobku ve vizi Industry 4.0 s transportem materiálu robotem.

Compas > Industry 4.0 > Řízení „chytré“ robotické linky s 6 CNC stroji

Linka se skládá ze šesti frézovacích center a robota, který je obsluhuje. Součástí linky je sklad nástrojů a dvě vstupně/výstupní pracoviště – jedno pro palety a druhé pro výměnu opotřebovaných nástrojů. Robot jezdí podél strojů na kolejnici a zajišťuje tyto činnosti:

  • rozvoz palet se surovým materiálem a hotovými obrobky
  • zakládání surového materiálu do strojů a vykládání obrobků
  • výměnu nástrojů ve strojích.

Hlavní funkcí systému COMES je řízení a synchronizace úkonů prováděných v lince. Systém COMES komunikuje s robotem, obráběcími stroji a se vstupními pracovišti. Systém pracuje dynamicky na základě rozdělování a odbavování požadavků, které průběžně vznikají na různých místech linky.
Komunikace s obsluhou je prováděna prostřednictvím dotykových terminálů, které se nacházejí na vstupních pracovištích s paletami a nástroji. Na terminálech se zobrazují požadavky pro obsluhu a také aktuální stav linky.

Ukázka řízení chytré CNC linky s manipulačním robotem

Celý popis realizace zde.