Řízení dávkové výroby ve vizi Industry 4.0

Naše reference z Industry 4.0 - dávková výroba - McBride

Compas > Industry 4.0 > Řízení dávkové výroby ve vizi Industry 4.0

Logo CosmondeCílem projektu McBride, dnes bychom řekli ve vizi I4.0, bylo zajistit flexibilní, produktivní a efektivní výrobu kosmetiky při zajištění vysoké jakosti výrobků včetně elektronického záznamu o šarži.

Přínosy pro firmu McBride

Použití Elektronického řízení dávkové výroby a její jakosti přineslo:

 • Zkrácení a zefektivnění výrobního času zakázek
 • Flexibilní a konfigurovatelné řízení výrobních šarží
 • Pružnou recepturovou automatizaci klíčové technologie varny
 • Komunikaci s ERP systémem a objednávání materiálů ze skladu podle receptury výrobku
 • Řízení navažování surovin pro výrobní šaržé po surovinách
 • Řízení jakosti pomocí laboratorního SW COMES LAB
 • Řízení adjustace (plnění a balení výrobků) podle výrobních objednávek
 • Kompletní monitoring výroby a sběr důležitých parametrů výroby potřebných pro její optimalizaci.
 • Minimalizaci chyb ve výrobním procesu a ve výrobních dokumentacích eliminací lidského faktoru.
 • Stoprocentní traceability každého výrobku, včetně dohledatelnosti konkrétního průběhu výrobou.
 • Centrální správu a supervizní řízení výroby
 • Elektronický záznam o výrobě každé šarže

Popis aplikace řízení dávkové výroby a její jakosti najdete zde.