MES-MOM řízení výroby ve vizi INDUSTRY 4.0

INDUSTRY 4.0 reference řízení diskrétní výroby

Compas > Industry 4.0 > MES-MOM řízení výroby ve vizi INDUSTRY 4.0

Cílem projektu SAPELI, dnes bychom řekli ve vizi I4.0, bylo zajistit mimořádnou flexibilitu výroby stovek kusů interiérových dveří ročně na základě kusových objednávek zákazníků. Přesněji řečeno je více jak 90% vyráběných unikátně a jen zbývající dveře jsou typové. Požadavkem na systém řízení výroby bylo zajistit tuto flexibilitu. Nutnou podmínkou pro flexibilní výrobní systém bylo navrhnout, zkonstruovat a dodat rovněž odpovídající technologická zařízení a jejich řídicí systémy, které tuto pružnost umožňovaly.

Přínosy pro firmu Sapeli

Použití MES/MOM systému COMES přineslo:

  • Flexibilní a konfigurovatelné řízení hromadné výroby kusových objednávek
  • Možnost přidávat nové funkce a upravovat stávající výrobní procesy IT pracovníky SAPELI.
  • Řízení výrobních operací v reálném čase.
  • Zkrácení a zefektivnění výrobního času zakázek.
  • Kompletní monitoring a sběr důležitých parametrů výroby potřebných pro její optimalizaci.
  • Minimalizaci chyb ve výrobním procesu a ve výrobních dokumentacích eliminací lidského faktoru.
  • Stoprocentní traceability každého výrobku, včetně dohledatelnosti konkrétního průběhu výrobou.
  • Centrální správu a supervizní řízení výroby
Ukázka digitální továrny Sapeli ve vizi Industry 4.0.

Podrobný popis aplikace ve vizi I4.0 najdete zde.