Inteligentní výrobní management s využitím AAS

Ukázka chytré výroby Industry 4.0

Compas > Industry 4.0 > Inteligentní výrobní management s využitím AAS

COMPAS společně s VUT Brno a německými partnery OvGU Magdeburg a Timap Berlín vytvořili během společného dvouletého výzkumného projektu ukázku inteligentní výroby vytvořenou na platformě standardů Industrie 4.0, I4.0 komponentního modelu a na specifikaci AAS v. 1.0 a AAS in Detail.

Níže uvedené video Compas inteligentní výroby ukazuje decentrální řízení výroby s využitím Digitálních dvojčat AAS.

Decentrální a „chytrý“ výrobní management využívá komunikace mezi desítkami AAS, které jsou vytvořeny pro všechny prvky výroby (assets). AAS mají výrobní stroje, regály skladů, mobilní roboty a také všechny výrobky (instance).

COMBED obsahuje jednak vlastní SW pro decentrální řízení výroby – síť AAS, komunikační systém OPC UA, animaci výroby v podobě virtuální technologie a Compas MES/MOM systém COMES.

COMES v tomto případě neslouží pro řízení výroby a její logistiky jako v řešení Digitální továrny, ale jako podpůrné IT pro vytváření specifikací výrobků (jejich výrobních operací), nastavení parametrů prvků výroby, vytváření výrobních objednávek uživatelem a k vyhodnocování inteligentního řízení výroby prostřednictvím standardních statistik jako jsou např. OEE, statistiky prostojů, neshodných výrobků apod. pomocí sběru dat ze standardního rozhraní všech prvků výroby: z jejich digitálních dvojčat AAS.

Přínosy pro řízení výroby jsou např.:

  1. Decentrální způsob řízení výroby bez hierarchického plánování, výrobek řídí svoji výrobu podle své specifikace uložené ve svém AAS (princip I4.0)
  2. Komunikace OPC UA, která je standardem průmyslové komunikace
  3. Auto-optimalizace výroby, tj. řízení výroby je např. odolné vůči výjimkám (poruchy a prostoje zařízení), výroba běží na dostupných zařízeních
  4. Samo-nastavení zařízení, které je seřízeno v reálném čase pro příští operaci (např. nahrání nového programu stroje – CNC, 3D tisk, …) podle operace požadované výrobkem
  5. Dosažení „Plug and Produce“ principu pro připojení nových výrobních nebo transportních zařízení
  6. Shoda s rodícím se průmyslovým standardem Industrie 4.0 umožní kompatibilitu se zařízeními  (stroji, linkami, roboty), které budou v budoucnu vyráběny

Compas inteligentní výrobní management je připraven pro nasazení v reálných výrobách, zájemci o pilotní projekty nás mohou kontaktovat.
V případě zájmu podniků přijedeme a vysvětlíme principy skutečné podstaty Industrie 4.0 a konkrétní přínosy tohoto způsobu řízení výroby.

Pro konkrétní nasazení je možné virtuální ověření projektu na 1. virtuálním testbedu v ČR – COMBEDu. Jeho virtuální technologie může být přizpůsobena stávajícímu vybavení závodu nebo může být pro nové technologie navržena digitálně a v obou případech před nasazením do reálné výroby virtuálně ověřena.

Pomáháme Vám budovat továrny budoucnosti.