Inteligentní výroba dle Industrie 4.0 a s využitím 82 instancí AAS s 42 assety

Compas > Industry 4.0 > Inteligentní výroba dle Industrie 4.0 a s využitím 82 instancí AAS s 42 assety

2. Verze Compas inteligentní výroby svým rozsahem ukazuje středně velký výrobní uzel. Řízení výroby je prováděno decentrálně s využitím Digitálních dvojčat AAS, technologie je simulovaná v COMBED ve verzi 2. s volně se pohybujícími mobilními roboty.

Decentrální a „chytrý“ výrobní management využívá komunikace mezi desítkami AAS, které jsou vytvořeny pro všechny prvky výroby (assets). AAS mají výrobní stroje, regály skladů, mobilní roboty a také všechny výrobky (40 jejich instancí).

COMBED 2 obsahuje jednak vlastní SW pro decentrální řízení výroby, tak obsahuje i flotilový SW pro řízení pohybu
mobilních robotů s optimalizací dopravních tras.

Přínosy pro řízení výroby jsou např.:

  • Decentrální způsob řízení výroby bez hierarchického plánování výroby, výrobek řídí svoji výrobu
    podle své specifikace uložené ve svém AAS.
  • Auto-optimalizace výroby – řízení výroby je odolné vůči výjimkám (poruchy a prostoje zařízení),
    výroba neustále běží na dostupných zařízeních.
  • Samo-nastavení zařízení – zařízení je seřízeno v reálném čase pro příští operaci (např. nahrání CNC programu) podle operace požadované výrobkem.
  • Dosažení principu „plug and produce“ při zařazení nového výrobního zařízení do výrobního procesu.

Pozn: Výrobní management je možné realizovat i hierarchicky pomocí MES/MOM systému COMES a jeho funkcí plánování a
řízení výroby.

Virtuální testbed COMBED 2:   42 AAS assetů (10x 3D tisk, 8x montážní box, 16x regál, 8x mobilní robot) + AAS výrobků  – dle konkrétního výrobního scénáře (výrobních zakázek)