Industry 4.0 – Průmysl 4.0

Compas > Industry 4.0 > Industry 4.0 – Průmysl 4.0

Po několika letech, které zkoumáme 4. průmyslovou revoluci, fenomén současného technického pokroku ve výrobě, se kloníme k německé Industrie 4.0 platform (dále I4.0). Proč?

Industrie 4.0 platform je na rozdíl od mnoha dalších iniciativ, např. Průmyslu 4.0, technicky specifikovaná platforma s rámcem, modely, standardy a specifikací klíčové komponenty inteligentní výroby – Asset Administration Shell (AAS).

AAS umožňuje dle I4.0 Component model komunikaci mezi mezi prvky výroby (assets) a tak dovoluje kooperaci a decentrální řízení výroby, na rozdíl od současného stavu hierarchicky řízené výroby.

V rámci prezentace na MSV 2019 v Brně jsme uvedli premiéru nového výrobního managementu Compas inteligentní výroby na bázi AAS v.1.0.

Současný frekventovaný pojem digitalizace naplňujeme našimi koncepty Compas digitální továrna, kterou v našem pojetí nabízíme jako ucelený výrobní systém. Jeho jádrem jsou IT řešení na bázi MES/MOM systému COMES integrovaný s automatizovanými technologiemi a s ev. implementovanými roboty.

V Compas digitální továrně jsou všechny výrobní funkce, obsažené ve standardu MES/MOM systémů, integrovány funkčně a datově a komunikují s ERP a sofistikovanými řídicími systémy. Dodáváme 2 varianty digitální továrny:

Compas řešení pro Industrie 4.0 se nazývá „Chytrá“ digitální továrna, která pracuje s principem decentrálního řízení výroby s využitím „inteligentních“ prvků výroby reprezentovanými svými AAS.

 

Iniciativu Industry 4.0 chápeme rovněž jako příležitost pro inovace. Příležitost pro významné zlepšení průmyslové výroby v produktivitě, flexibilitě (vyrábět se stejnou efektivitou sériově i zákaznicky specifické kusové objednávky), efektivitě i snížení nákladů při zajištění vysoké jakosti výroby.

COMPAS řešení mohu být implementována v nově budovaných výrobních kapacitách i pro stávající továrny, kterým můžeme pomoci významně zlepšit výrobní procesy za minimum vložených investic.

Můžeme prezentovat reference řízení výroby (některé realizované projekty uvádíme v této sekci) a její automatizace v podobě Digitálních továren i dílčí funkce dle vize I4.0, např. princip výrobek řídí svoji výrobu, a to jak pro diskrétní výroby, tak pro dávkové výroby.