Industry 4.0 Teoretický základ

Compas > Industry 4.0 > Industry 4.0 Teoretický základ

Pojem Industry 4.0 či Průmysl 4.0 se používá pro tři, vzájemně propojené a ovlivňující se factory:

  1. Digitalizaci a integraci jakéhokoli jednoduchého výrobně-obchodního vztahu až po digitalizaci a integraci komplexních propojených výrobně-obchodních  řetězců
  2. Digitalizaci produkce a nabídky služeb
  3. Nové obchodní modely

Pro účely komplexních výrobně – obchodních řetězců vedoucí firmy a instituce v Německu vyvinuly a publikovaly v r. 2015 modely RAMI 4.0 (Reference Architecture Model Industry 4.0) a Industry 4.0 Component model. Vzhledem k výše uvedeným třem hlavním faktorům I4.0, je model RAMI 4.0 třírozměrný.

Autory RAMI 4.0 modelu jsou instituce BITCOM, VDI/VDE a ZVEI. Tyto instituce se rozhodly vyvinout 3D model za tím účelem, aby reprezentoval všechny v současnosti ještě jen „manuálně“ propojované vlastnosti výroby.

Podrobný popis obou modelů, RAMI i Component model, najdete zde.

Teorie řízení v Industry 4.0 pracuje s pojemem I4.0 komponenta. Vzniká jako spojení věci samotné (fyzické reprezentace) a jejího Digitálního dvojčete. Na rozdíl od obecně „mlhavého“ chápání digitálního dvojčete má v I4.0 Digitální dvojče svoji přesnou specifikaci v podobě tzv. Asset Administration Shellu (AAS).

Stručný popis Asset Administration Shell najdete zde.