COMPAS projektovy engineering

Respektujeme specifické požadavky daného průmyslového odvětví. Projekt automatizace může být zpracován podle Vašeho zadání nebo na základě provedených analýz technologického nebo strojního zařízení. Projekty jsou zpracovávány v souladu s platnými normami EN. Pro zpracování projektů používáme programový produkt ePLAN a AutoCAD. Zpracované dokumenty ukládáme do DMS systému M-files.

Projekty automatizace jsou zpracovány jako kompletní, zahrnující

  • Projekt silové části  
  • Projekt řídicích a informačních systémů  
  • Projekt instrumentace
  • Projekty měření a regulace 

Projekt může být zpracován jako úvodní studie, projekt pro stavební povolení, dokumentace pro výběr dodavatelů nebo realizační projekt a dokumentace skutečného provedení. Projekt dle Vašeho požadavku zpracován i jako částečný s tím, že doplňuje projekt zajištěný zákazníkem.

Ke každému projektu je vypracována kompletní dokumentace, která obsahuje

  • Obvodová schémata  
  • Sestavné a dispoziční výkresy  
  • Kabelové listiny a zapojovací tabulky  
  • Materiálové specifikace  
  • Návod pro obsluhu a údržbu

Projekty zpracujeme podle přání zákazníka v češtině, angličtině, němčině nebo ruštině.

Galerie