Řízení technologií a energetiky cukrovaru

Procesní řídicí systém Simatic PCS7 v redundantním provedení s kontrolery AS400 HF řídí spojité výrobní procesy cukrovaru.

Compas > Řízení technologií a energetiky cukrovaru

DCS systémy řízení spojitých procesů

COMPAS dodal v několika etapách procesní řídicí systém kompletního řízení všech technologií cukrovaru, tj. příjmu cukrovky, difuse, odparky, varny, pomocných provozů, vápenky a energetiky. Zákazníkem zvolený automatizační systém je typu DCS – Siemens Simatic PCS7 v rozsahu cca 5000 I/O. Zajímavostí je instalace redundatních kontrolérů pro řízení kotelny a elektrárny AS400 HF včetně bezpečné části systému Fail safe pro řízení hořáků.
Zákazníkovi poskytujeme v kampani nepřetržitý servis v režimu 24/7.

Pro sběr a archivaci technologických veličin je instalován systém COMES  Historian, výrobní protokoly a statistiky jsou zpracovány v COMES Modeller. COMES OEE slouží pro řízení a vyhodnocování efektivity balicích procesů.

Projekt automatizace

 • Procesní řídicí systém celého cukrovaru s vyhodnocováním výroby v MES COMES

Inženýring a dodávky

 • Analýza výrobního procesu a specifikace funkcí automatizace
 • Projektování řídicího systému a procesní instrumentace
 • Řídicí programy
 • Dodávka hardware řídicího systému
 • Dodávka prvků procesní instrumentace
 • Montáž
 • Uvedení do provozu

Systémové prostředky

 • Siemens Simatic PCS7
 • Vizualizace WinCC klient – server
 • Operátorské stanice
 • Kontroléry AS 400HF (Simatic S7 416HF)
 • COMES Historian
 • COMES Modeller
 • COMES OEE