Řízení sklářského stroje pro výrobu lahví

Přesné a rychlé řízení pohonů

Compas > Řízení sklářského stroje pro výrobu lahví

Řízení sklářského stroje pohonovým řídicím systémem Simotion s nadřazeným recepturovým systémem COMES

Pro pokrokové řízení sklářského stroje na výrobu skleněných lahví jsme použili univerzální pohonový řídicí systém Siemens Simotion jako první na světě. Charakteristika úlohy bylo rychlé a synchronní řízení mnoha mechanismů. Pro urychlení přizpůsobení řízení pro daný typ stroje byl vyvinut nadřazený recepturový systém COMES ®. Tento systém umožňuje velmi pružný přechod z jednoho typu výrobku na jiný pouhou volbou předdefinované receptury, obsahující stovky parametrů stroje. Recepturový systém umožňuje přidávat nové receptury, editovat parametry  stávajících receptur a tímto postupem vytvářet knihovnu receptur výrobků. Součástí řešení je také dálková správa celého systému pomocí VPN, což umožňuje rychlou podporu i velmi vzdáleným zahraničním zákazníkům.

Zajímavostí jsou rychlé řídicí cykly s periodou 10ms a isochronní Profibus pro synchronní řízení mnoha mechanismů.

Projekt MES

  • Recepturový řídicí systém pohonů a mechanismů sklářského stroje

Inženýring a dodávky

  • Analýza a specifikace konceptu řízení pohonů stroje
  • Projektování řídicího systému
  • Řídicí programy
  • Dodávka hardware
  • Uvedení do provozu

Systémové prostředky

  • Simotion S120
  • Vizualizace a ovládání PC a HMI WinCC
  • COMES
  • MS SQL server