Reference zkušebny s automatizací

Compas > Reference > Reference zkušebny s automatizací

COMPAS řešení pro automatizaci zkušeben respektují různorodé nároky konkrétních aplikací a požadavky klientů.

Dodáváme automatizaci zkušeben pro vývoj výrobkůzkušebních stolic v rámci sériové výroby i zkušeben pro testování a údržbu výrobků a zařízení. Součástí automatizace zkušebních zařízení jsou kromě systémů pro měření kvalitativních parametrů také nástroje pro tvorbu postupů zkoušek (programů) a také funkce pro záznam a vyhodnocování zkoušek.

COMPAS automatizace podporuje jak papírovou či hybridní podobu dokumentace o testech, tak i plně elektronickou dokumentaci výroby v souladu s požadavky na ochranu záznamů a elektronické podpisy.

COMPAS řešení umožňují komunikaci či integraci s okolními systémy, např. výrobními IT systémy MES, WMS, LIMS a ERP.

Příklady realizovaných projektů jsou automatizace vývojových testovacích pracovišť plynových kotlů Vaillant, včetně vysoce přesné a kalibrované instrumentace pro měření procesních veličin. Další stolice slouží k testování kotlů linek sériové výroby. Jiný příklad je automatizace zkušebny instrumentace, např. ověřování průtokoměrů SZU. Dlouhodobé zkušenosti s hydraulickými zařízeními jsme zúročili ve vývoji a dodávkách zkušebních stolic hydraulických čerpadel, které dodáváme koncernu Bosch Rexroth pro jejich pobočky po celém světě i významné podniky, které využívají hydraulická zařízení k ověřování jejich funkčnosti a parametrů a provádění potřebné údržby.

Naši klienti

Případové studie