Reference potraviny a nápoje

Compas > Reference > Reference potraviny a nápoje

COMPAS řešení automatizace plní nároky regulovaných odvětví výroby potravin a nápojů. Při řízení technologických procesů podporujeme šaržový charakter výrob (řízení výroby, recepturové a batch systémy), jakost výroby a používáme kvalitní postupy inženýringu a tvorby projektové dokumentace.

Dodávané řídicí systémy podporují požadavky provozu pro řízení procesů, evidenci změn (např. zásahů operátorů při výrobě), řízení jakosti výroby a tvorbu záznamu o výrobě (záznam o šarži) a další výrobní dokumentaci.

Máme zkušenosti jak s automatizací mnoha segmentů výroby potravin a nápojů, s procesy skladování surovin, navažování, dávkování, mísení, vlastní proces, pasterizace, odstřeďování, sušení, plnění včetně etiketování, balení a paletizace. Součástí dodávek jsou řídicí systémy sanitace technologií a řízení CIP systémů.

Projekty provádíme v souladu se zásadami správné inženýrské praxe.

COMPAS automatizace podporuje jak papírovou či hybridní podobu dokumentace o výrobě, tak i plně elektronickou dokumentaci výroby v souladu s požadavky na ochranu záznamů a elektronické podpisy.

COMPAS řešení umožňují komunikaci či integraci s výrobními IT systémy MES, WMS, LIMS a ERP.

Dlouhodobá podpora a servis je prováděna podle požadavků klientů, nabídnout můžeme rovněž služby pro udržování a aktualizaci dokumentace elektrických zařízení a instalací nebo podporu údržby.

Příklady realizovaných projektů jsou řízení sil a nádrží surovin, automatizace surovinového hospodářství, pneudopravy sypkých nebo potrubní dopravy kapalných surovin k linkám, automatizace výrobních linek cukrovinek, řízení celého cukrovaru, automatizace výroby koření a mnoho dalších či řízení dávkovacích, plnicích a balicích zařízení a včetně manipulátorů paletizace. Pro výrobu nápojů pak řízení technologií pivovarů (CKT, filtrace, přetlačních tanků, lahvárenských linek), nebo výroba nealko nápojů (džusy, vody).

Součástí automatizace potravinářských podniků jsou i systémy měření a regulace pomocných provozů jako jsou kotelny, chladicí zařízení a rozvodů chladu, řízení klimatizací, dávkování vzduchu aj.

Naši klienti

Případové studie