Reference ostatní odvětví

Compas > Reference > Reference ostatní odvětví

Kromě našich tradičních specializací v průmyslových odvětvích, ve kterých dlouhodobě působíme, jsme měli příležitost dodávat řešení automatizace pro sklárny, výrobu obalů, výrobu tabákových výrobků, podnikové energetiky aj.

Sklářský průmysl

Realizovali jsme komplexní automatizace sklárny od kmenárny, přes sklářskou vanu, výrobní stroje, chladicí pece a adjustaci s kontrolou jakosti výrobků.

Tabákový průmysl

Automatizace výrobních linek přípravny surovin, meziskladu tabákových směsí, výroby filtrů, dopravy tabákových směsí do výrobních strojů, dopravníkové systémy s kontrolou značení krabic s výrobky, řízení paletizace.

Výroba obalů

Řízení technologického procesu rozvlákňování papíru a automatizace rozsáhlých výrobních linek papírových obalů s mnoha pohony.

Řízení podnikové energetiky a ČOV

Dodávali jsme mnoho procesních řídicích systémů podnikových energetik, řízení kotelen, klimatizací budov, výroby a distribuce médií nebo biologických a chemických ČOV.
Některé aplikace, např. řízení výrobních budov výroby obrazovek Philips závodu PTTC s cca 200 klimatizačními jednotkami, 20 procesními kontroléry Simatic S7 400 a 10 000 I/O patřily mezi velmi rozsáhlé řídicí systémy.

Další aplikace

Realizovali jsme automatizaci i jiných odvětví průmyslu, např. výrobu interiérových dveří, automatizaci výroby stavebních hmot nebo vybavení budov – technologii parkovacího domu.

Pokud plánujete automatizaci svých technologií a oslovíte COMPAS, pokusíme se navrhnout optimální řešení i pro Vás.

Naši klienti

Případové studie