Reference biochemie a chemie

Průmyslová automatizace z odvětví biochemie a chemie

Compas > Reference > Reference biochemie a chemie

COMPAS provádí široké spektrum projektů od velkoobjemových plně automatizovaných výrob, po výrobu specialit s několika šaržemi s velkým podílem ručních práce. Podporujeme kontinuální i šaržový charakter výrob (recepturové a batch systémy), speciální provedení pro prostředí s nebezpečím výbuchu, jakostní postupy inženýringu a projektové postupy včetně tvorby dokumentace dle SVP.

Dodávané řídicí systémy podporují požadavky uživatelů pro řízení, záznam a optimalizaci procesů, řízení jakosti výroby a tvorbu záznamu o výrobě (EBR) a dokumentaci šarže.

Máme zkušenosti s mnoha chemickými procesy od dávkování, mísení, syntézy, destilace, absorbce, krystalizace, odstřeďování až po finální procesy skladování, plnění a balení výrobků nebo expedice ve velkých objemech.

Projekty provádíme dle správné inženýrské praxe, u SVP výrob realizujeme inženýring dle GAMP a dodáváme i validační dokumentaci, nejčastěji v podobě kvalifikací IQ, OQ.

COMPAS automatizace podporuje jak papírovou nebo hybridní podobu dokumentace o výrobě, tak i plně elektronickou dokumentaci výroby v souladu s požadavky na ochranu záznamů a elektronické podpisy podle FDA a 21CFR part 11.

COMPAS řešení umožňují komunikaci či integraci s výrobními IT systémy MES, WMS, LIMS a ERP.

Projekty provádíme v nejširším rozmezí velikostí od systémů měření a regulace malých technologií, přes částečně automatizovaná zařízení až po automatizaci velkých rozsahů např. pro biotechnologie v řádu tisíců I/O. Příklady realizovaných projektů jsou u kontinuálních technologií lihovar nebo speciální chemie, u dávkově orientovaných pak např. fermentační linky pro výrobu API či enzymů s rozsahem 5000 I/O, 2000 výrobními kroky, s realizací inženýringu dle zásad GAMP a validací automatizace dle SVP.

Součástí automatizace chemických podniků jsou i systémy měření a regulace pomocných provozů jako jsou kotelny, chladicí zařízení a rozvodů chladu, řízení klimatizací, dávkování vzduchu aj.

Naši klienti

Případové studie