Reference automotive

Průmyslová automatizace z odvětví automotive

Compas > Reference > Reference automotive

COMPAS automatizace splňuje vysoké nároky na kvalitu řešení projektů finálních výrobců automobilů i dodavatelů automobilových dílů. Podporujeme sériový charakter výrob (pružné recepturové systémy), vysokou úroveň spolehlivosti a produktivity, JIT a JIS systémy, jakostní postupy inženýringu a tvorby projektové dokumentace.

Dodávané řídicí systémy podporují požadavky provozu pro řízení procesů, evidenci změn (např. zásahů operátorů při výrobě), řízení jakosti výroby a tvorbu záznamu o výrobní sérii a další výrobní dokumentaci.

Máme zkušenosti jak s automatizací mnoha segmentů výroby automobilů, s automatizací speciálních zařízení pro vývoj, automatizací technologií skladování surovin, řízení výrob komponent i montáže automobilů. Automatizujeme procesy vstřikování, vytlačování, lisování, dělení včetně letmého, montážních zařízení a linek, balení a paletizace. Součástí dodávek jsou systémy pro měření kvalitativních parametrů výrobků, jejich záznamu a vyhodnocování.

COMPAS automatizace podporuje jak papírovou či hybridní podobu dokumentace o výrobě, tak i plně elektronickou podobu dokumentace výroby v souladu s požadavky na ochranu záznamů a elektronické podpisy.

COMPAS řešení umožňují komunikaci či integraci s výrobními IT systémy JIT, JIS, MES, WMS, LIMS a ERP.

Dlouhodobá podpora a servis je prováděna podle požadavků klientů, nabídnout můžeme rovněž služby pro udržování a aktualizaci dokumentace elektrických zařízení nebo podporu údržby.

Příklady realizovaných projektů jsou řízení výroby lisoven plastů a automatizace hydraulických a mechanických lisů automobilových komponent, dílčí část řízení svařovny Škoda, řízení lakovny výroby autobusů Irisbus závodu Karosa, řízení montážních linek a skladů výrobků.
Významné know-how máme v oboru extruzních linek pro výrobu kabelů a řízení výrobních linek Continental pro výrobu běhounů pneumatik a související automatizace dopravníkových systémů.

Naši klienti

Případové studie

Fotografie