COMES-obrazovky-uvodniMnoho podniků již instalovalo moderní technologie vybavené vysokým stupněm automatizace, více či méně efektivní IT systémy a optimalizovalo svoje logistické i řídicí procesy. Existuje ještě něco, čím by mohly podniky zlepšit efektivitu své výroby?

Analýzy a studie výrobních procesů konkrétních podniků ukazují, že ano. Většina podniků může dále zdokonalit operativní řízení výroby efektivním provázáním jednotlivých řídicích úrovní, ať už organizačních či instalovaných systémů. Čím je možné takových efektů dosáhnout?

Elektronické řízení výroby

Elektronické řízení výroby je v praxi ověřeným konceptem moderního řešení operativního řízení výroby. Přínáší vysokou a rovnoměrnou jakost výroby, zvyšování produktivity a minimalizaci výrobních nákladů. Elektronické řízení výroby je řešení, které podporuje výrobní tým k dosahování nejlepších výsledků

Řešení od COMPAS automatizace poskytuje výrobnímu týmu potřebné informace v elektronické podobě v reálném čase. Naše řešení je založené na systémové integraci podnikových systémů ERP - MES – automatizace.  COMPAS řešení šetří administrativní činnosti jak výrobním operátorům, tak manažerům, kteří mohou využívat informací z výroby jako např. stavy technologie, jakost výroby, informace o materiálech ve výrobě nebo výkonové ukazatele a vytížení linek (OEE). Největšími přínosy jsou minimalizace výrobních nákladů, podpora efektivity a řízení kvality výroby.

Standardní funkčnosti vrstvy MES

Elektronické řízení výroby pokrývá integraci následujících oblastí operativního řízení výroby:

 • krátkodobé kapacitní plánování výroby (týdenní, denní a směnové),
 • řízení výrobního personálu,
 • materiálový management, označování materiálů, výrobní logistika, traceability, řízení skladů WMS
 • výrobní postupy (předpisy) a receptury (parametry),
 • řízení a supervize výroby včetně přímé komunikace s automatizací technologií,
 • jištění kvality výroby, plánování testů, záznam a vyhodnocování zkoušek, protokoly a statistiky,
 • elektronické výrobní protokoly,
 • sběr, analýza a archivace technologických veličin a varovných hlášení,
 • sběr a ukládání výrobních dat,
 • operativní výpočty výrobních ukazatelů a statistik (výkonnosti, KPI, OEE, …),
 • podpora řízení údržby.

Výše uvedené funkčnosti jsou známé, avšak teprve jejich provázaná implementace v Elektronickém řízení výroby přináší popisované efekty skutečně optimálního řízení výroby. Následující příklady z praxe ukazují problémy vyplývající z chybějící systémové integrace:

 • Krátkodobé plánování je často implementováno v úrovni ERP, což může fungovat pouze pro řízení v otevřené smyčce. Elektronické řízení výroby kromě výpočtu optimálního rozvržení výroby a naplánování patřičných zdrojů navíc dokáže v reálném čase sbírat data o výrobcích, a tedy ukazovat operátorovi ve výrobě, mistrovi a vedoucímu výroby skutečné plnění versus plán aktuálně v daném okamžiku.
 • Jiným příkladem je dávkování surovin pro šaržové procesy. ERP systém může zaslat informaci operátorům, aby ručně přidali maloobjemové suroviny do technologie, ale již stěží může řídit automatizované dávkování velkoobjemových surovin bez vazby na řídicí systémy.
 • Traceabilitu výroby můžete sice řešit pomocí ručních záznamů nebo snímání čárových kódů materiálů do ERP systému, ale většinou výsledky neodpovídají potřebám. Ruční záznamy o cestě materiálových dávek výrobou mohou být věrohodné pouze v malých výrobách, protože například již ve středně velké potravinářské výrobě dochází k materiálovému přesunu v průměru každých několik sekund.

Mnohé příklady z praxe ukazují, že také vhodnou motivací na základě objektivně a věrohodně získávaných informací mohou podniky dosahovat mimořádné výsledky v produktivitě a intenzitě využití pracovní doby, kratším seřizování linek mezi jednotlivými výrobami, zkrácení oprav či snížení výrobních ztrát.

Přínosy Elektronického řízení výroby

Elektronické řízení výroby je účinným nástrojem, díky kterému dosáhnete optimálního řízení výroby i složitých šaržových nebo sériových výrob. Umožňuje efektivně plánovat výrobu, řídit a optimalizovat kvalitu, produktivitu a náklady výroby tím, že poskytuje přesné informace v reálném čase. Díky těmto informacím je možné efektivní rozdělování úkolů včetně přímého řízení a vyhodnocování výrobních procesů. 

Galerie