Integrovaný systém řízení výroby kosmetiky

COMES řízení výroby v úrovni MES

Přečtěte si více o řízení dávkové výroby a výrobních funkcích v článku Elektronické řízení výroby kosmetiky, který podrobněji popisuje výrobní funkce.


Zdroj: http://www.comes.eu/pripadove-studie/255-elektronicke-rizeni-vyroby-kosmetiky

Řízení technologických procesů s integrací řízení výroby

Tento projekt jsme realizovali v několika etapách. Nejprve COMPAS automatizace v rámci výstavby technologie dodal šaržový procesní řídicí systém varny. Následně jsme realizovali automatizaci navažovny surovin pro výrobu a komunikaci na ERP systém Helios. Poté jsme doplnili řízení výroby na adjustačních linkách. V rámci celé výroby jsou používány pro značení materiálů, zařízení i operací čárové kódy. Projekt Elektronického řízení výroby byl dokončen vytvořením integrovaného systému řízení výroby a její jakosti na základě integrace všech IT i řídicích systémů. Realizované řešení patří mezi nejkomplexnejší a nejkomfortnější systémy s plnou vertikální intergací ERP Helios - MES COMES - řídicí systémy SIEMENS Simatic řady S7 400, dále vážní procesory řady Sivarex. Pro ovládání a vizualizaci byl použit HMI produkt WinCC.

Instalovaný výrobní informační systém COMES ® obsahuje jednak vytvoření výrobního plánu, řízení přípravy surovin ze skladu, materiálový management s využitím označování materiálů čárkovými kódy, řízení navažovny s optimalizací navažování dle jednotlivých materiálů, recepturové řízení výroby varny COMES Batch s pružnou definicí výrobních předpisů a výrobní protokolování. Druhou část výroby, adjustační linky, řídí aplikace COMES OEE podporující efektivitu výroby a odvádějící vyrobené výrobky přímou komunikací do ERP Helios.
Významnou součástí řešení je COMES pro řízení jakosti, plány vzorkování materiálů, záznam a vyhodnocování vzorků včetně hlídání kalibrací měřidel. Nedílnou součástí je elektronický záznam o výrobě s příslušnými protokoly o šarži a podpora propouštění šarží.

Projekt automatizace

 • Elektronické řízení výroby kosmetiky

Inženýring a dodávky

 • Analýza a specifikace řešení
 • Projektování řídicího a informačního systému
 • Řídicí programy
 • Dodávka hardware
 • Uvedení do provozu

Systémové prostředky

 • Simatic S7-400
 • Vizualizace a ovládání PC a HMI WinCC
 • COMES server s moduly
 • COMES Logon
 • COMES Historian
 • COMES Modeller
 • COMES Batch

Více informací zde

Galerie