Digitální recepturové řízení potravinářské výroby

Komplexní recepturové řízení technologie výroby kávy Jacobs, detailní plánování a řízení výroby, automatická tracebility výroby a vyhodnocování KPI.

Compas > Digitální recepturové řízení potravinářské výroby

Řízení technologie a výroby kávy Jacobs

Automatizaci výroby kávy Jacobs relizoval Compas v několika etapách. Nejprve probíhaly modernizace zastaralých řídicích systémů instalovaných v technologických zařízeních, postupně jsme i v rámci intenzifikace výroby a dodávek nových technologií vybudovali procesní řídicí systém Simatic PCS7 v rozsahu cca 3000 I/O, tzv. CCS (centrální řídicí systém). Instalován je i systém řízení výrobních šarží Simatic Batch. Procesní řídicí systém je zákazníkem s podporou Compas pravidelně upgradován na poslední verze vyvinuté firmou Siemens.

Součástí první instalace komplexního CCS bylo nasazení systému COMES pro automatické vytváření rodokmenu šarže kávy a kompletní řešení zpětné i dopředné výrobní traceability (tracking and tracing). Následně jsme do systému doplnili krátkodobé kapacitní plánování výroby COMES APS, COMES OEE a další funkce.

Automatizace výroby klasické kávy a kávových směsí v technologiích:

 • Příjem a skladování zelené kávy
 • Příjem a skladování cukru
 • Příprava směsí
 • Pražení
 • Míchání po pražení
 • Sila na praženou kávu
 • Sila na mletou kávu a příprava pro balení
 • Technologie kávových směsí
 • Technologie PODS

Instalace výrobního informačního systému COMES ® s následující funkčností:

 • Krátkodobé kapacitní plánování výroby
 • Realizace správy receptur a správy materiálů
 • Realizace automatického systému sledování výroby a její traceability
 • Inventura veškerých pohybů materiálů
 • Operativní přehled o aktuálních stavech materiálů ve výrobě
 • Monitoring a řízení výroby balicích linek
 • Generace výrobních protokolů.

Projekt automatizace

 • Plánování a recepturové řízení celé výroby a všech technologií

Inženýring a dodávky

 • Analýza řídicího a informačního systému
 • Projektování automatizace
 • Řídicí programy
 • Montáž
 • Dodávka hardware
 • Uvedení do provozu
 • Průběžná podpora (aktualizace elektro-dokumentace, úpravy aplikací, upgrade systémů, dodávky ND, servis, školení)

Systémové prostředky

 • Simatic PCS7 – redundant
 • Simatic Batch – redundant
 • COMES Traceability
 • COMES Modeller
 • COMES APS
 • COMES OEE