Digitalizace řízení výroby kosmetiky

Systém řízení výroby kosmetiky a její jakosti s integrovanými řídicími systémy technologií.

Compas > Digitalizace řízení výroby kosmetiky

Digitalizace řízení výroby MES systémem COMES

Přečtěte si více o řízení dávkové výroby a výrobních funkcích v článku Digitální továrna na výroby kosmetiky, který podrobněji popisuje výrobní funkce.

Řízení technologických procesů s integrací řízení výroby

Tento projekt jsme realizovali v několika etapách původně pro závod McBride, nyní Cosmonde. Nejprve COMPAS automatizace v rámci výstavby technologie dodal šaržový procesní řídicí systém varny. Následně jsme realizovali automatizaci navažovny surovin pro výrobu a komunikaci na ERP systém. Poté jsme doplnili řízení výroby na adjustačních linkách. V rámci celé výroby jsou používány pro značení materiálů, zařízení i operací čárové kódy. Projekt digitálního řízení výroby byl dokončen vytvořením integrovaného systému řízení výroby a její jakosti na základě integrace všech IT i řídicích systémů. Realizované řešení patří mezi nejkomplexnejší a nejkomfortnější systémy s plnou vertikální intergací ERP – MES COMES – řídicí systémy Simatic řady S7 400, dále vážní procesory řady Sivarex. Pro ovládání a vizualizaci byl použit HMI produkt WinCC.

Instalovaný výrobní informační systém COMES ® obsahuje jednak vytvoření výrobního plánu, řízení přípravy surovin ze skladu, materiálový management s využitím označování materiálů čárkovými kódy, řízení navažovny s optimalizací navažování dle jednotlivých materiálů, recepturové řízení výroby varny COMES Batch s pružnou definicí výrobních předpisů a výrobní protokolování. Druhou část výroby, adjustační linky, řídí aplikace COMES OEE podporující efektivitu výroby a odvádějící vyrobené výrobky přímou komunikací do ERP systému.
Významnou součástí řešení je COMES LAB pro řízení jakosti, plány vzorkování materiálů, záznam a vyhodnocování vzorků včetně hlídání kalibrací měřidel. Nedílnou součástí je elektronický záznam o výrobě s příslušnými protokoly o šarži a podpora propouštění šarží.

Projekt automatizace

 • Elektronické řízení výroby kosmetiky

Inženýring a dodávky

 • Analýza a specifikace řešení
 • Projektování řídicího a informačního systému
 • Řídicí programy
 • Dodávka hardware
 • Uvedení do provozu

Systémové prostředky

 • Siemens Simatic S7-400
 • Vizualizace a ovládání PC a HMI WinCC
 • COMES server s moduly
  • COMES Logon
  • COMES Historian
  • COMES Batch
  • COMES Modeller
  • COMES LAB