Automatizace technologií ve farmacii

Řízení potahovaček tablet Glatt Coater

Compas > Automatizace technologií ve farmacii

Řízení výroby tablet

Cílem projektu byla modernizace řídicího systému potahovacích strojů Glatt Coater.

Potahování tablet je variabilní výrobní proces, složený z řady výrobních kroků. V průběhu výroby jsou měřeny parametry jakosti, na základě kterých probíhá rozhodnutí o dalším postupu výroby. To může vést ke změně běžného postupu. Součástí požadavků byla také automatická tvorba dokumentace o výrobě obsahující všechny důležité výrobní kroky, jejich parametry a dosažené hodnoty.

Compas splnil požadavky dodávkou řídicího systému Simatic S7 s ovládáním HMI WinCC, s aplikační výbavou pro řízení výroby dokumentaci jejího průběhu. Součástí aplikace je tvorba výrobního předpisu pomocí systému COMES Batch, s možností uživatelského stanovení sledu výrobních kroků plnění, postřiku jader tablet 1-3, sušení, profuku, vyprázdnění stroje. Součástí řešení je elektronický záznam o šarži (EBR) a výrobní protokoly BP. Projekt byl realizován dle SVP.

Projekt automatizace

 • Modernizace řídicího systémů potahovaček tablet Glatt Coater, několik projektů pro různé zákazníky

Inženýring a dodávky

 • Analýza výrobních kroků procesu
 • Řídicí programy
 • Dodávka hardware
 • Montáž
 • Uvedení do provozu
 • Kvalifikační testy

Systémové prostředky

 • Siemens Simatic S7-300
 • HMI WinCC
 • COMES Logon
 • COMES Batch
 • COMES Modeller