Automatizace kabelářské výroby

Automatizace izolačních linek pro výrobu elektrických kabelů

Compas > Automatizace kabelářské výroby

Compas automatizace realizuje modernizaci elektrozařízení izolačních linek pro výrobu vodičů a kabelů.

Tato modernizace zahrnuje:

 • Kompletní instalace elektro všech zařízení linky (odvijáky, odtahy, extrudery, dávkovače izolační hmoty, topné zóny, akumulátory, navijáky, chladicí vany, kontrolní a diagnostická zařízení)
 • Instalace řídicího systému pro kompaktní řízení všech mechanismů
 • Instalace HMI prostředků pro ovládání linky a operátorem.
 • Recepturový systém pro automatické nastavení výrobních parametrů linky pro danou výrobní objednávku s omezující chyby nastavení zařízení operátorem
 • Integrace řízení linky s dodávaným MES systémem pro řízení výroby (plánování a řízení výroby a údržby)

Zákazník modernizací linky získává zařízení, které je plně schopno splnit náročné požadavky na produkci. Řízení linky průběžně kontroluje základní parametry výrobku, jako průměr, kvalitu povrchu izolace, izolační vlastnosti. MES/MOM systém COMES pro řízení výroby je rovněž dodán firmou Compas automatizace a nabízí veškerý komfort pro podporu řízení výroby na linkách a konzistentní propojení s informačním systémem ERP firmy.

Veškerá data jsou zaznamenávána do elektronického výrobního protokolu výrobku a jsou k dispozici pro další zpracování. Agenda spojená s výrobou na izolačních linkách je v digitální formě a s napojením na podnikový informační systém. Je tak uzavřen celý řetězec automatického zpracování zakázky, který zahrnuje:

 • Zpracování objednávky
 • Zaplánování do výroby
 • Vytvoření technologického předpisu odpovědným technologem
 • Přijetí zakázky na výrobní lince a vlastní kontrolovaná výroba
 • Sestavení výrobního protokolu produktu
 • Označení vyrobeného produktu vytištěným s určením dalšího zpracování.

Výrobci v kabelářském průmyslu musí reagovat na vysokou poptávku a velké nároky na kvalitní výrobky. To samozřejmě klade nároky na odpovídající výrobní zařízení, které vedle samotné výrobní technologie musí zahrnovat i kontrolní a diagnostická zařízení. Neméně důležitá je integrace dalších prostředků pro řízení výroby, které zajistí optimální plánování výroby, parametrizaci, sledování a záznam výrobního procesu.