Témata bakalářských a diplomových prací

Compas > Témata bakalářských a diplomových prací
 • CCI pro PLC Rockwell
 • Generátor štítků
 • EDI komunikace
 • ERD Diagramy
 • HTML Canvas Editor
 • Ganttův diagram
 • Požadavky zákazníků na MES projekty s využitím I4.0
 • HMI pro Beckhoff TwinCAT 3
 • TIA Portal oppeness – příklad pro vygenerování PLC  programu
 • Výkonnostní testy komunikačního kanálu OPC-UA pro PLC S7-15xx
 • Ověření funkce Simatic visualization architect
 • Aplikace pro komunikaci se simulací PLC v PLCSIM Advanced
 • Srovnání DCS systémů
 • Vytvoření dema pro představení knihovny APG (Advanced Process Graphics)
 • Vypracování projektu elektrických zařízení pro výbušnou plynnou atmosféru
 • Návrh možností fyzikálního odměřování kolejového vozíku s ohledem na přesnost
 • Automatizace skleníku