Řízení výroby interiérových dveří Sapeli

Řízení a vyhodnocování výroby

Compas > Řízení výroby interiérových dveří Sapeli

COMES řídí a vyhodnocuje výrobu interiérových dveří značky SAPELI

Projekt výrobního informačního systému COMES ®  pro řízení a vyhodnocování výroby interiérových dveří značky SAPELI. COMES je nasazen na 3 navzájem navazujících výrobních úsecích a na meziskladu dveří.

COMES v reálném čase řídí výrobní operace (ruční, automatické) na 3 výrobních linkách, řídí finální úpravy a oprav dveří, sbírá výrobní data a vyhodnocuje výrobu po směnách v podobě statistik, protokolů pro terminály a Andony.

Pod vedením inovativního týmu firmy SAPELI, jako zadavatele, Compas automatizace realizoval výrobní informační systém COMES společně s firmou OR-CZ spol. s r.o., dodavatelem ERP systému. Projekt vytvořil komplexní řešení od komunikace se zákazníkem pro vytvoření specifikace objednávky, konfiguraci výrobních zakázek až po přenos dat a přímé řízení strojů celé výrobní linky pro výrobu požadovaného výrobku. Oceněna byla mimořádná inovativnost a flexibilita aplikace výrobního IT, kdy se za objemem výroby dosahujícím půldruhé miliardy Kč skrývá produkce více než 500 tis. kusů dveří a zárubní ze 4 mil. variant!

Inovativnost a efektivnost celého projektu byly zásadním důvodem pro porotu sedmého ročníku soutěže IT projekt roku pro udělení tohoto prestižního ocenění IT aplikace roku 2009 organizovaném Cacio pod záštitou předsedy vlády ČR.

Nejdůležitějšími přínosy projektu pro SAPELI jsou:

 • zásadní zkrácení doby realizace zakázky od nabídky po expedici – více než dvojnásobné zrychlení průchodu každé zakázky
 • minimalizace chyb ve výrobní dokumentaci a ve výrobním procesu eliminací působení lidského faktoru
 • stoprocentní adresná identifikace každého výrobku, včetně dohledatelnosti konkrétního průběhu výrobou
 • zajištění jednotného způsobu balení (balící předpisy) pro každý výrobek
 • optimalizace vytížení jednotlivých výrobních linek
 • každý výrobek prochází několika výrobními linkami, které na sebe navazují.
 • centrálně spravovaná výrobní a technologická data.
 • výroba je řízená specifikací výrobku – princip Industrie 4.0

Došlo ke splnění všech požadavků, které byly na projekt kladeny. Automatizace tvorby výrobních podkladů a výrobní dokumentace přináší mnohem větší časové i finanční úspory než se na začátku plánovalo.

Projekt MES

 • Výrobní informační systém řízení a vyhodnocování výroby

Použité SW prostředky

 • COMES Logon
 • COMES Historian
 • COMES Modeller
 • MS SQL Server