Reference zdravotnictví

Compas > Reference > Reference zdravotnictví

COMPAS řešení pro výrobu pomůcek pro zdravotnictví jsou kombinací automatizace strojů a linek s projektovými postupy náročnými na jakost, testování a dokumentaci podle správné výrobní praxe (SVP) vyžadované ve farmacii.

Automatizovali jsme výrobu obvazů, výrobků pro operační sety aj. Výroba je často prováděna na linkách zpracovávajících látky a automatizace textilních strojů patří mezi náročné úlohy řízení elektrických pohonů.

Součástí našich řešení byly také systémy pro sledování efektivity výroby, kde naši klienti využívají systém COMES a aplikaci pro sledování efektivity výroby COMES OEE.

Naši klienti