Vizualizace HMI a vlastní knihovny

Vizualizace HMI a vlastní knihovny v průmyslové automatizaci

Compas > Průmyslová automatizace > Vizualizace HMI a vlastní knihovny
ŘÍDÍCÍ SYSTÉMY PLC

Speciální nabídka – knihovna Faceplate pro WinCC

Nabízíme námi vytvořenou knihovnu objektů FACEPLATEs pro HMI WinCC, která zvyšuje výkonnost a produktivitu programátorů HMI a řídicích aplikací, zkvalitňují a zlevňují vytvářené aplikace. FACEPLATEs zjednodušují a sjednocují HMI interface tím, že seskupují dostupné řídicí/ stavové elementy pro daný prvek (senzor, ventil….) a umožňují standardizovat a zkvalitnit řízení procesu operátorem.

Bližší informace najdete na stránce FACELATEs.