Projekce

Projekce v průmyslové automatizaci

Projekce průmyslové automatizace

Respektujeme specifické požadavky daného průmyslového odvětví. Projekt automatizace může být zpracován podle Vašeho zadání nebo na základě provedených analýz technologického nebo strojního zařízení. Projekty jsou zpracovávány v souladu s platnými normami EN. Pro zpracování projektů používáme programový produkt ePLAN a AutoCAD. Zpracované dokumenty ukládáme do DMS systému M-files.

Automatizační projekty jsou zpracovány jako celek zahrnující:

  • Projekt silové části
  • Projekt řídicích a informačních systémů
  • Projekt instrumentace
  • Projekty měření a regulace

Kompletní projektová dokumentace je samozřejmostí.