Pohony

Pohony v průmyslové automatizaci

Aplikace elektrických pohonů

Nabízíme řešení veškerých úloh souvisejících s aplikací elektrických pohonů v mechanizaci a automatizaci výroby. Poskytujeme komplexní služby od návrhu až po dodávku a servis. Naši specialisté mají zkušenosti s nasazováním elektrických pohonů jak pro jednoduché, tak i velmi složité úlohy. Příklady aplikací najdete v sekci Případové studie.

Regulované elektrické pohony

Jsme zaměřeni především na řady regulovaných pohonů firmy SIEMENS. Poskytujeme komplexní služby od návrhu až po dodávku a servis aplikace s elektrickými pohony. Naši specialisté mají zkušenosti také z velkých zahraničních projektů, kdy byly aplikovány regulované pohony v řádu desítek kusů. Některé naše aplikace patří k pilotním v oboru, např. v oblasti rychlého řízení pohonů systémy Simotion/Sinamics. Umíme integrovat řízení pohonů s nadřazenými řídicími systémy PLC SIEMENS.

Činnosti v oblasti regulovaných pohonů

Pro pohonné úlohy nabízíme optimální parametrizaci pohonů, pro složitější úlohy (polohování, řízení rychlosti) vyvíjíme SW pro pohonové řídicí systémy firmy SIEMENS.

Nabízíme následující činnosti pro aplikace:

 • Zpracování analýzy úlohy, navržení vhodného pohonu i jeho způsobu řízení
 • Navržení všech souvisejících komponentů silové části pohonu
 • Navržení komunikace mezi pohony i řídicím systémem
 • Zpracování projektu pohonu
 • Vývoj aplikačního software implementovaného v samotných pohonech (regulační, synchronizační algoritmus …)
 • Dodávka jednotlivých navržených komponent včetně montáže a oživení
  • Instalace a zapojení pohonu a všech souvisejících komponentů
  • Kontrola a základní naladění pohonů (identifikace motoru, proudový a otáčkový regulátor)
  • Parametrizace a nastavení řídicích a technologických hodnot pohonu (omezení momentu, rampy, teplotní parametry, přetížení, komunikace …)
  • Zkoušky pohonu z lokálního pracoviště – reakce pohonu na povely, zkoušky aplikačního software
  • Kompletní diagnostika a sledování chování pohonu „online“ jak lokálně tak dálkovým přístupem
 • Servis na regulované pohony firmy SIEMENS

Vhodné oblasti nasazení regulovaných pohonů a reference

 • otáčivé stroje (čerpadla, ventilátory, dopravníky, navíjecí/rozvíjecí stroje apod.)
 • letmé dělení materiálů (sledovací regulace, cut-to-length aplikace pro nůžky, pily, dělící stroje válcoven)
 • linky s tahovou, momentovou a rychlostní regulací pohonů v kaskádách, režimu Master/Slave (galvanizační linky, extruzní linky kabelové linky, gumárenské linky, vytlačovací linky).
 • regulace sdílení zátěže (práce několika pohonů pracující do jedné zátěže)
 • polohování mechanizmů pomocí „standalone“ pohonu (manipulátory, podávací mechanismy apod.)
 • polohové a rychlostní synchronizace dvou a více pohonů (os)
 • řešení automatizace zařízení pohonovými řídicími systémy SIEMENS Simotion, např. pro elektrický vřetenový lis a sklářský stroj na výrobu lahví.