Periferie

Periferie v průmyslové automatizaci

  • Projektujeme a dodáváme čidla a akční členy
  • Kamery, periferie řídicích systémů pro průmyslové sítě (např. I/O různých výrobců)
  • Systémy značení materiálů, BC, RFID
  • Systémy pro sledování pohybu materiálů, navigaci AGV vozíků
  • Systémy počítačového vidění pro navigaci robotů nebo kontrolu kvality