logo MSC

Řízení technologií a energetiky cukrovaru

Procesní řídicí systém Simatic PCS7 typu DCS v provedení kontrolérů AS400 HF řídí spojité výrobní procesy cukrovaru.

logo Sapeli

Řízení výroby interiérových dveří

Výrobní informační systém pro řízení a vyhodnocování dřevozpracující výroby - IT projekt roku 2009!

sklostroj logo

Řízení sklářského stroje pro výrobu lahví

Vývoj náročného pohonového řízení sklářského stroje s recepturovou nadstavbou pro parametrizaci pohybů.