Informace o zpracování osobních údajů

Ochrana vašich osobních údajů je pro nás důležitá.

Seznamte se prosím s informací, jak naše společnost Compas automatizace, spol. s r.o. se sídlem Nádražní 610/26, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČ 47904585, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 9408 zpracovává v souvislosti s poskytováním produktů a služeb Vaše osobní údaje.

Jaké osobní údaje od Vás potřebujeme?

Společnost Compas automatizace, spol. s r.o. je správcem osobních údajů, které nám Vy jako zákazník poskytujete. Shromažďujeme o Vás jen základní osobní údaje, nikoliv zvláštní citlivé typy informací. Tyto osobní údaje zahrnují jméno, příjmení, titul, adresu, název firmy, pozici ve firmě, e-mail, telefon, odborné preference (viz produkty a služby na našich webových stránkách).

Proč je potřebujeme?

Potřebujeme znát pouze takové Vaše základní osobní údaje, abychom Vám mohli poskytnout informace o našich produktech a službách, marketingových akcích (semináře, konference) v souladu s Vašimi potřebami a preferencemi a v rámci plnění našich smluvních vztahů a závazků plynoucích z platné legislativy, a to různými kanály, například poštou, elektronickými prostředky (elektronická pošta, webináře) či telefonickým hovorem.

Jak s osobními údaji nakládáme?

Při zpracování Vašich osobních údajů uplatňujeme následující postupy a mechanismy, protože zabezpečení a ochrana osobních údajů jsou našimi klíčovými prioritami.

  • Vaše osobní údaje vždy zpracováváme pro jasně a srozumitelně stanovený účel, stanovenými prostředky, stanoveným způsobem, a pouze po dobu, která je nezbytná vzhledem k účelům jejich zpracování.
  • Vaše osobní údaje zpracováváme způsobem, který zajišťuje nejvyšší možnou bezpečnost těchto údajů, a který zabraňuje jakémukoliv neoprávněnému přístupu k Vašim osobním údajům.
  • Vždy Vás informujeme o zpracování Vašich osobních údajů a o Vašich právech souvisejících se zpracováním osobních údajů.
  • V naší společnosti dodržujeme odpovídající technická a organizační opatření, aby byla zajištěna úroveň zabezpečení odpovídající všem možným rizikům.
  • Veškeré osoby, které přicházejí do styku s osobními údaji klientů, mají povinnost dodržovat mlčenlivost o informacích získaných v souvislosti se zpracováváním těchto údajů.

Komu je zpřístupňujeme?

Veškeré námi zpracovávané osobní údaje zpracovávají naši pracovníci na území Evropské unie. K Vašim údajům nemá přístup žádná třetí strana s výjimkou poskytovatelů služeb, kteří jsou uvedeni v tomto seznamu, a případů, kdy k tomu je zákonný důvod. Chceme být Vašim důvěryhodným a transparentním partnerem, a proto s osobními údaji neobchodujeme. Všichni poskytovatelé služeb, kteří pro nás zpracovávají Vaše osobní údaje jsou smluvně vázáni smlouvou o ochraně údajů.

Jak dlouho osobní údaje držíme?

Vaše osobní údaje zpracováváme po dobu, na kterou nám dáte k jejich zpracování souhlas, nebo po kterou je zpracování vyžadováno legislativou či trváním našeho vzájemného smluvního vztahu.

Jaká jsou Vaše práva?

Pokud si přejete získat podrobnější informace o tom, jakým způsobem zpracováváme Vaše osobní údaje, nebo získat přístup ke svým osobním údajům, opravit, zablokovat nebo vymazat osobní údaje, k nimž jste nám poskytli souhlas, odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, odstranit vaši e-mailovou adresu z našich adresářů nebo pokud máte jakékoli dotazy, připomínky, námitky či obavy ohledně našich postupů v oblasti ochrany osobních údajů, obraťte se prosím na nás.

Kontakt