Souhlas se zpracováním osobních údajů uchazeče o zaměstnání v COMPAS

Compas > Kariéra > Souhlas se zpracováním osobních údajů uchazeče o zaměstnání v COMPAS

Společnost Compas automatizace, spol. s r.o. bere vážně ochranu a zákonnost zpracování Vašich osobních údajů.

Proto si Vás dovolujeme oslovit se žádostí o udělení souhlasu s níže uvedenými účely zpracování Vašich osobních údajů, které jste nám předal, či v budoucnu předáte.

Váš souhlas můžete kdykoliv zrušit, omezit nebo vznést námitku prostřednictvím tohoto formuláře, e-mailem na adresu info@compas.cz nebo osobně v sídle společnosti Compas automatizace, spol. s r.o.. Prosím vždy uveďte: Vaše jméno, příjmení, telefonní číslo, e-mailovou adresu, abychom mohli Váš pokyn zpětně ověřit.

Můžete nás požádat o přistup k Vašim osobním údajům, o jejich úpravu, přenos či jejich vymazání. Žádost o tato zpracování předejte, prosím, písemně osobně nebo poštou s ověřeným podpisem v sídle společnosti nebo na e-mailovou adresu info@compas.cz.

Další informace o zpracování osobních údajů společností Compas automatizace, spol. s r.o. a vašich právech získáte zde: https://www.compas.cz/gdpr.