Seminář pro výrobní firmy v potravinářském průmyslu

Robotová divize Stäubli společně se svými partnery, společnostmi COMPAS automatizace, spol. s r.o. a EOLA s.r.o., si Vás dovolují pozvat na seminář zaměřený na prezentaci současných možností automatizace potravinářských výrobních závodů pomocí těch nejmodernějších technologií, se kterými mají všechny tři společnosti bohaté zkušenosti.

Termín semináře: čtvrtek 12. března od 9:00 Místo konání: sídlo společnosti Stäubli Systems, s.r.o., Hradecká 536, 530 09 Pardubice

Pozvánka na přednášku horolezce Radka Jaroše, která se bude konat  30.1.2014, od 15:00 v promítacím sále firmy Compas. Přednáška je zaměřena na poslední expedici na K2 a získání KORUNY HIMÁLAJE, kterou získal Radek Jaroš jako 15. člověk světa. Přednáška je určena pro zaměstnance firmy a jejich rodinné příslušníky a zákazníky, kteří projeví o účast zájem. Srdečně zveme !

Seminar Liberec

Seminář je určen pro představitele předních výrobních společností z Libereckého kraje.

COMPAS automatizace, spol. s.r.o., patří mezi významné evropské dodavatele průmyslové automatizace a IT pro řízení výroby. Na semináři bude představen společností COMPAS vyvinutý koncept Elektronického řízení výroby a údržby, usnadňující průběžnou optimalizaci všech činností operativního plánování a řízení výroby a údržby. Součástí programu bude také prezentace trendů v automatizaci strojů a zařízení, včetně ukázky referenčního projektu.

Společnost Compas automatizace obhájila pro rok 2015 svůj statut v rámci programu Microsoft Partner Network a získala kompetence Silver Application Development a Silver Data Platform.
Získané kompetence reprezentují vysoký stupeň znalostí a zkušeností v oblasti vývoje vlastních SW řešení založených na technologiích společnosti Microsoft.
COMPAS vyvíjí výrobní informační systém COMES v souladu s technologickými a bezpečnostními standardy společnosti Microsoft.

Firma Compas automatizace, spol. s r.o. úspěšně absolvovala v pátek 13. 12. 2013 audit mezinárodní certifikační společností ISOQAR za účelem získání certifikátů norem ČSN EN ISO 9001, ČSN ISO 14001 a ČSN OHSAS 18001. Certifikaci jsme nedělali kvůli podpoře jakosti našich dodávek a služeb, kterou je firma COMPAS u svých klientů dlouhodobě známa, ale z důvodu rostoucích administrativních požadavků nadnárodních koncernů na dodavatele a obecně rostoucí formalizaci procesů v EU.

Na semináři "Automatizace strojů a technologií" představíme společností COMPAS vyvinutý koncept Elektronického řízení, který podporuje operativní řízení výroby a údržby, usnadňuje náročné činnosti, pro jejichž průběžnou optimalizaci jsou nezbytné informace. Zaměříme se na podporu řízení v oblasti synchronizace činností výrobního týmu a technologie. Ukážeme Vám jak zvýšit efektivitu výroby, minimalizovat náklady, zvýšit flexibilitu výroby a podporu jakosti, ....

V časopisu Industry Fórum 2.2013 byl publikován článek, zaměřený na technologii RFID ve společnosti Philip Morris ČR a. s. Za dodavatele celkového řešení si Philip Morris ČR a. s. zvolil firmu Compas automatizace, která v oblasti RFID působí jako Solution Partner firmy Siemens. Compas automatizace má s produkty této značky dlouholeté zkušenosti a uvedenou technologii zvolila mimo jiné i kvůli kompatibilitě s ostatními řídicími systémy výrobních a balicích linek (převážně PLC systémy Siemens).

Compas byl partnerem konference "Očekávaný vývoj potravinářského průmyslu v ČR a na Slovensku"
Cílem konference byla vzájemná výměna zkušeností a názorů představitelů potravinářského průmyslu, obchodu, odborníků a zástupců podniků a institucí, které se podílejí na rozvoji potravinářského průmyslu. 
Na konferenci byla představena aplikace COMES OEE - nástroj pro okamžité zvýšení zisku výrobních firem!

Firma COMPAS automatizace prošla 19.11.2012 bez připomínek interním auditem dodavatelských činností do farmacie.

Článek popisuje reálnou aplikaci výrobního IT systému v chemické šaržové výrobě.
COMPAS popisuje aplikaci, jejímž projektovým cílem bylo efektivní řešení výrobní logistiky šaržové výroby, především z hlediska zvýšení produktivity práce, snížení provozních nákladů, lepšího přehledu o používaných materiálech ve výrobě i dodržení pravidel správné výrobní praxe. Článek ke stáhnutí ZDE.