Compas automatizace realizuje modernizaci zařízení elektro izolačních linek pro výrobu vodičů a kabelů.

Tato modernizace zahrnuje:

  • Kompletní instalace elektro všech zařízení linky (odvijáky, odtahy, extrudery, dávkovače izolační hmoty, topné zóny, akumulátory, navijáky, chladicí vany, kontrolní a diagnostická zařízení)
  • Instalace řídicího systému pro kompaktní řízení všech mechanismů
  • Instalace HMI prostředků pro kvalitní komunikaci mezi řízením linky a operátorem; automatizování nastavení výrobních parametrů s maximálním omezením chybného nastavení operátorem
  • Integrace řízení linky s dodávaným MES systémem pro řízení výroby

Zákazník modernizací linky získává zařízení, které je plně schopno splnit náročné požadavky na produkci ze všech uvedených pohledů. Řízení linky průběžně kontroluje základní parametry výrobku, jako průměr, kvalitu povrchu izolace, izolační vlastnosti. MES systém pro řízení výroby je rovněž dodán firmou Compas automatizace. Jde o její produkt COMES, který zákazníkovi nabízí veškerý komfort pro podporu řízení výroby na linkách a konzistentní propojení s informačním systémem ERP firmy.

Veškerá data jsou zaznamenávána do elektronického výrobního protokolu výrobku a jsou k dispozici pro další zpracování. Agenda spojená s výrobou na izolačních linkách je v digitální formě a s napojením na podnikový informační systém. Je tak uzavřen celý řetězec automatického zpracování zakázky, který zahrnuje:

  • Zpracování objednávky
  • Zaplánování do výroby
  • Vytvoření technologického předpisu odpovědným technologem
  • Přijetí zakázky na výrobní lince a vlastní kontrolovaná výroba
  • Sestavení výrobního protokolu produktu
  • Označení vyrobeného produktu vytištěným s určením dalšího zpracování.

Výrobci v kabelářském průmyslu musí reagovat na vysokou poptávku a velké nároky na kvalitní výrobky. To samozřejmě klade nároky na odpovídající výrobní zařízení, které vedle samotné výrobní technologie musí zahrnovat i kontrolní a diagnostická zařízení. Neméně důležitá je integrace dalších prostředků pro řízení výroby, které zajistí optimální plánování výroby, parametrizaci, sledování a záznam výrobního procesu.