Úspěšně jsme zprovoznili složitou automatizaci Galvanizační linky na projektu v Číně s 200 regulovanými pohony. Mistrovské dílo v pohonářské automatizaci se povedlo přesně podle v požadovaného termínu dodavatele technologie a navíc hned několik cívek pozinkovaného plechu najednou.Úspěšně jsme zprovoznili složitou automatizaci Galvanizační linky na projektu v Číně s 200 regulovanými pohony. Mistrovské dílo v pohonářské automatizaci se povedlo přesně podle v požadovaného termínu dodavatele technologie a navíc hned několik cívek pozinkovaného plechu najednou.

Jde se o naši několikátou aplikaci s dalšími projekty v Turecku a USA.

 

Technologie galvanizační linky na vstupu odvíjí ocelový plech vyrobený postupně na teplé a studené válcově, a na této lince se na něho nanáší vrstva zinku.

Plech se do linky zavádí několik dní a potom se již jedná o kontinuální proces, kdy se na vstupu po odvinutí jedné cívky přivaří začátek další cívky a na výstupu se pro změnu po navinutí potřebné délky plech přestřihne a navíjí se cívka nová. 

Z pohledu řízení se jedná se o náročné generování referencí, regulace rychlostí a zejména tahů v řídicím systému pro více než 200 pohonů. Plech se nesmí nikde příliš napnout/přetrhnout, ani příliš uvolnit, hrozí technologické problémy (v lepším případě), či dokonce odstávka celé linky, kde je v provozu kromě galvanizační lázně i několik dalších technologií, jako např. různé ohřevy, žíhací pece, rovnání apod.

Galerie