Chemická výroba farmaceutických substancí API

Výroba substancí je v Saneca (býv. Zentiva a dříve Slovakofarma) charateristická potřebou velké pružnosti. Často se vyrábí jen několik šarží dané substance ročně, technologie jsou sestavitelné jak pro plně automatizované procesy, tak procesy s manuálními operacemi.

COMPAS automatizace přepracovala jednoúčelové aplikační vybavení původního dodavatele procesního řídicího systému Simatic PCS7 na pružný recepturově orientovaný batch systém. Projekt vyvolala potřeba změny původně pevně naprogramovaných algoritmů pro konkrétní výrobek na víceproduktový se současným řízením více výrobních linek. Po analýze jsme zpracovali programy do jednotlivých výrobních kroků tzv. fázové logiky v souladu se standardem ISA S88. Modul COMES Batch umožňuje operátorům pružně řídit technologický proces a technologovi nebo procesnímu inženýrovi volně konfigurovat výrobní předpisy (postupy) a určit jejich parametry. Součástí řešení, které je vytvořeno ve shodě s požadavky CFR part 11, je jak plně elektronický záznam o šarži (EBR), tak možnost generovat protokol o výrobě podle šablony stanovené zákazníkem a konfigurované v modulu COMES Modeller. Pro sběr, archivaci a analýzu technologických veličin a hlášení je využit modul COMES Historian.

Projekt využívá možností a funkcí MES systému COMES. Zákazník používá řídicí systém pro plně automatické i pro poloautomatické výrobní postupy, i výroby s velkým podílem manuálních operací.

Následně byla doplněna aplikace COMES pro práci s materiály ve výrobě a komunikaci spotřeb materiálů do ERP SAP.

Projekt automatizace

 • Modernizace řídicího systému výroby farmaceutických substancí (API)

Inženýring a dodávky

 • Analýza výrobních kroků
 • Projektování řídicího systému
 • Řídicí programy
 • Montáž
 • Uvedení do provozu
 • Dodávka hardware

Systémové prostředky

 • Procesní řídicí systém SIEMENS Simatic PCS7
 • Operátorské stanice Exi s vizualizací WinCC
 • COMES Batch
 • COMES Modeller
 • COMES Historian
 • COMES WMS

Více informací zde

Galerie