Informace o zpracování osobních údajů

Ochrana vašich osobních údajů je pro nás důležitá.

Seznamte se prosím s informací, jak společnosti

Compas automatizace, spol. s r.o. se sídlem Nádražní 610/26, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČ 47904585, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 9408,

Compas robotika, s.r.o. se sídlem Nádražní 610/26, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČ 07677995, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 109512 a

COMPAS, spol. s r. o. sídlem Nádražní 610/26, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČ 00559911, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 241

Dále jen Společnosti COMPAS, jen COMPAS nebo též my

zpracovávají v souvislosti s poskytováním produktů a služeb Vaše osobní údaje.

Jaké osobní údaje od Vás potřebujeme?

Společnosti COMPAS jsou Správci osobních údajů, které nám Vy jako zákazník, dodavatel či partner poskytujete. Osobní údaje od Vás získáváme z různých zdrojů, včetně zdrojů veřejně dostupných, kterými jsou veřejné rejstříky (např. obchodní rejstřík), webové stránky společnosti, dokumentace nezbytná při plnění smlouvy (mailová či jiná komunikace, objednávky). Shromažďujeme o Vás jen základní osobní údaje, nikoliv zvláštní citlivé typy informací. Tyto osobní údaje zahrnují jméno, příjmení, titul, adresu, název firmy, pozici ve firmě, e-mail, telefon, odborné preference (viz produkty a služby na našich webových stránkách). V roli Správce vašich osobních údajů vystupují všechny Společnosti COMPAS a vaše osobní údaje mezi sebou sdílejí.

Proč je potřebujeme?

Potřebujeme znát pouze takové Vaše základní osobní údaje, abychom Vám mohli poskytnout informace o našich produktech a službách, marketingových akcích (semináře, konference) v souladu s Vašimi potřebami a preferencemi a v rámci plnění našich smluvních vztahů a závazků plynoucích z platné legislativy, a to různými kanály, například poštou, elektronickými prostředky (elektronická pošta, webináře) či telefonickým hovorem. Případně abychom Vás mohli oslovit poptávkou vašich služeb pro naše společnosti, jste-li naším dodavatelem.

Jak s osobními údaji nakládáme?

Při zpracování Vašich osobních údajů uplatňujeme následující postupy a mechanismy, protože zabezpečení a ochrana osobních údajů jsou našimi klíčovými prioritami.

 • Vaše osobní údaje vždy zpracováváme pro jasně a srozumitelně stanovený účel, stanovenými prostředky, stanoveným způsobem, a pouze po dobu, která je nezbytná vzhledem k účelům jejich zpracování.
 • Vaše osobní údaje zpracováváme způsobem, který zajišťuje nejvyšší možnou bezpečnost těchto údajů, a který zabraňuje jakémukoliv neoprávněnému přístupu k Vašim osobním údajům.
 • Vždy Vás informujeme o zpracování Vašich osobních údajů a o Vašich právech souvisejících se zpracováním osobních údajů.
 • V našich Společnostech COMPAS dodržujeme odpovídající technická a organizační opatření, aby byla zajištěna úroveň zabezpečení odpovídající všem možným rizikům.
 • Veškeré osoby, které přicházejí do styku s osobními údaji klientů, mají povinnost dodržovat mlčenlivost o informacích získaných v souvislosti se zpracováváním těchto údajů.

Komu je zpřístupňujeme?

Veškeré námi zpracovávané osobní údaje zpracovávají naši pracovníci na území Evropské unie. Osobní údaje, které shromažďujeme výše popsanými způsoby, můžeme sdílet se třetími stranami, které zajišťují některé služby související se zajištěním prodeje našeho zboží a služeb, jejich doručování, vyřizování objednávek, administrativní podporou či využívání softwarových prostředků. Tyto osoby jsou tak v postavení zpracovatelů osobních údajů. Vaše osobní údaje tak můžeme sdílet zejména:

 • s našimi sesterskými společnostmi ze skupiny COMPAS, a to zejména za účelem administrativní podpory při prodeji zboží a služeb, sdílení některých služeb a/nebo pro zajištění fakturace,
 • s dodavateli našich IT systémů, kteří mohou mít v určitých případech přístup k Vašim osobním údajům,
 • orgánům veřejné moci, vyžadují-li to právní předpisy.

Chceme být Vaším důvěryhodným a transparentním partnerem, a proto s osobními údaji neobchodujeme. Všichni poskytovatelé služeb, kteří pro nás zpracovávají Vaše osobní údaje, jsou smluvně vázáni smlouvou o ochraně údajů a o mlčenlivosti nebo jinými právními předpisy.

Jak dlouho osobní údaje držíme?

Vaše osobní údaje zpracováváme po dobu, na kterou nám dáte k jejich zpracování souhlas, nebo po kterou je zpracování vyžadováno legislativou či trváním našeho vzájemného smluvního vztahu.

Jaká jsou Vaše práva?

V souladu s platnými právními předpisy máte právo požadovat přístup ke svým osobním údajům, které jako Správce osobních údajů zpracováváme, právo na jejich opravu, vymazání, přenos, právo podat námitky a také právo požadovat omezení našeho zpracování. Můžete také kdykoliv vzít zpět souhlas se zpracováním údajů ke všem nebo některým účelům, který jste nám poskytli.

Máte právo podat stížnost týkající se našeho zpracovávání údajů u Úřadu pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7. Internetové stránky úřadu: www.uoou.cz

Jak můžete uplatnit svá práva?

Pokud uplatníte jakékoliv své právo, informujeme o přijatém opatření nebo opravě nebo vymazání Vašich osobních údajů nebo omezení zpracování v souladu s Vaším požadavkem každého příjemce, kterému byly tyto údaje poskytnuty, pokud takové sdělení bude možné a/nebo nebude vyžadovat nepřiměřené úsilí.

Práva vztahující se k osobním údajům, vč. odvolání souhlasu, můžete uplatnit kdykoli níže uvedenými způsoby:

 1. emailem se zaručeným elektronickým podpisem na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 2. doporučeným dopisem s ověřeným podpisem poštou na adresu Správce
 3. osobně v sídle Správce

Po uplatnění práv Vás můžeme požádat o poskytnutí některých identifikačních informací, které jste nám poskytli. Poskytnutí takových údajů je nezbytné pro ověření, zda byl příslušný požadavek skutečně zaslán Vámi. Odpovíme Vám do jednoho měsíce po obdržení Vaší žádosti.

Pokud si přejete získat podrobnější informace o tom, jakým způsobem zpracováváme Vaše osobní údaje, nebo pokud máte jakékoli dotazy, připomínky, námitky či obavy ohledně našich postupů v oblasti ochrany osobních údajů, obraťte se prosím na nás. Naši pracovníci Vám sdělí informaci, jak postupovat s Vaší konkrétní žádostí.

Kontaktní adresa správce

Pro všechny Společnosti COMPAS:

Nádražní 610/26, 591 01 Žďár nad Sázavou, tel.: +420 567 567 111

e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Kontakt

Profilové video

Shlédněte video (3min).

Historie vzniku

Firma COMPAS automatizace, spol. s r.o byla založena v r.1990 a postupně se stala přední českou inženýrsko-dodavatelskou společností pro automatizaci výrobních technologií (technologických procesů, strojů, linek a zařízení) a výrobní informační systémy podniků (MES).

Charakteristika

COMPAS automatizace se od svého založení trvale rozvíjí. Perspektivní technická řešení, ekonomické výsledky a silný inženýrský tým vytváří pro výrobní podniky i dodavatele technologií předpoklady pro dlouhodobá obchodní partnerství. Firma je od roku 1995 Siemens Partner divize Automatizace a od roku 2008 je vývojářským partnerem Microsoft. Firma nabízí odborné zázemí, které je velmi důležité pro budování koncepčního charakteru automatizace a výrobních informačních systémů (MES) významných podniků.

Zákazníci a reference

Firma COMPAS automatizace se specializuje na odvětví zpracovatelského průmyslu (potravinářství, farmacie a chemie) a strojírenství (především automotive). Mezi naše zákazníky patří významné domácí podniky i mezinárodní koncerny s výrobními závody v ČR i EU, seznam vybraných referencí pro vaše odvětví a bližší informace můžete získat na obchodním oddělení společnosti.

Nabídka

Nabízíme vlastní řešení digitalizace výrobních procesů, založené na integraci podnikových systémů ERP - MES - automatizace technologií s cíly shodnými s vizí Industry 4.0, případně dílčí řešení v našich specializacích:
V oboru průmyslové automatizace nabízíme kompletní řešení elektrozařízení, řídicích systémů, čidel a akčních členů od analýzy přes projekt, dodávku, montáž a zprovoznění. S partnery specializovanými v daném odvětví dodáváme i kompletní technologická zařízení.
V oboru výrobních informačních systémů dodáváme MES/MOM systém COMES s kompletními funkcemi dle ISA S95/MESA standardů pro plánování a řízení výroby i údržby podniku - více na www.comes.eu.
V oboru konstrukce a dodávek strojů nabízíme dodávky nových i úpravy stávajících zařízení s implementací robotů předních světových výrobců.

Inženýring

 • Studie a konzultace výrobního IT i automatizace technologií, koncepční řešení nových závodů
 • Projekty elektro v CAD (EPLAN, AutoCAD)
 • Projekty polní instrumentace, čidel a akčních členů včetně aplikací řízených pohonů
 • Projekty řídicích systémů PLC Simatic S7, SCADA WinCC, In Touch, DCS Simatic PCS7, Beckhoff
 • Vývoj aplikačního SW pro výše uvedené řídicí systémy a průmyslové roboty
 • Realizace MES systémů vlastním vyvíjeným systémem COMES® a systémová integrace
 • Zprovoznění dodaných řešení a systémů a dohlížecí provoz
 • Validace pro regulovaná odvětví SVP

Dodávky

 • Řídicích systémů SIEMENS a elektrických rozvaděčů
 • Čidel, polní instrumentace, akčních členů, pohonů a měničů (SIEMENS)
 • Montážních prací elektrické části

Servis

 • Operativní servis pro automatizační systémy, nepřetržitý Hotline a servis pro řídicí systémy SIEMENS a MES systém COMES®.

Profil firmy pro automotive a diskrétní výroby ke stažení zde.

Profil firmy pro procesní dávkovou výrobu ke stažení zde.

Naše vize

Pomáháme vám uskutečňovat podnikatelské cíle ve výrobě. Výsledkem našich řešení jsou moderní informační a řídicí systémy, které výrazně zvyšují konkurenceschopnost vašeho podniku.

Naším zákazníkům nabízíme nadčasový koncept Compas digitální továrna.

Naše mise

COMPAS automatizace tvoří komplexní automatizaci podniků a jejich výrobní informační systémy. Pomáháme zákazníkům plánovat a řídit výrobní procesy.

Naše hodnoty tvoří

 • Uspokojování potřeb zákazníků
 • Inovace, důmyslnost a kreativita
 • Trvalý růst jakosti
 • Úcta k lidem, prevence bezpečnostního rizika
 • Respekt k životnímu prostředí

Hlavní cíle

 • Komplexně řešit tovární automatizaci a výrobní informační systémy (MES/MOM systémy)
 • Dosahovat nejvyšší kvality dodávek
 • Široce využívat světových standardů
 • Poskytovat profesionální služby a servis

 Historie

Compas automatizace byla založena v roce 1990 specialisty z oboru průmyslové automatizace a zkušenostmi z projektů ASŘ velkých investičních celků. Do roku 1994 jsme se orientovali převážně na export. S nárůstem investičních aktivit jsme se orientovali i na realizaci projektů ASŘ pro domácí zákazníky. Dodávky pro zákazníky v ČR a SR, mezi nimiž je i mnoho předních mezinárodních společností, v současnosti převažují. Export s realizacemi projektů v mnoha zemích světa však stále tvoří významný podíl na obratu firmy.

COMPAS je dlouholetým obchodním partnerem společnosti SIEMENS, jejíž koncepce Totally Integrated Automation (TIA) a značka Simatic tvoří dlouhodobý základ námi nabízených architektur průmyslové automatizace. Pro řídicí systémy SIEMENS a jejich programování máme silnou inženýrskou kapacitu. Současná koncepce TIA, rozšířená o vlastní systém COMES ® úrovně MES, nabízí zákazníkům spolu s naším aplikačním inženýringem jedno z nejpokrokovějších řešení počítačově organizované a řízené výroby.

COMPAS automatizace je certifikovaný SIEMENS Partner v oblastech řídicí systémy Simatic, HMI, Simatic PCS7, elektrické pohony Sinamics a Simotion a aplikace automatizace na bázi systémů SIEMENS v odvětví farmacie. 

Společnost Compas automatizace úzce spolupracuje se společností Microsoft a je aktivním členem programu Microsoft Partner Network s aktuálními kompetencemi Silver Application Development a Silver Data Platform. 

Společnost COMPAS automatizace postupně vytvořila široký tým specialistů na řídicí systémy a jejich software, který dokáže dlouhodobě operativně podporovat realizované aplikace. Kvalitou našich dodávek spolu s hotline a nepřetržitou servisní pohotovostí pro vás zajišťujeme vysokou dostupnost automatizačních a IT systémů.

Ekonomická fakta

COMPAS byl založen 1.5.1990 jako inženýrská společnost poskytující služby v oblasti řídicích systémů. Postupně jsme naši činnost rozšířili a dnes jsme špičkovým dodavatelem průmyslové automatizace a elektrických zařízení, databázových aplikací a výrobních informačních systémů (MES systémů).

V průmyslové automatizaci a výrobních informačních systémech COMPAS realizoval tisíce obchodních případů v celkovém obratu větším než 3 mld. Kč. Neustále koncentrujeme naše know how z realizovaných projektů a zkvalitňujeme náš inženýrský tým, který v současnosti reprezentuje 100 zaměstnanců. Naše řešení digitalizace výroby pomáhá podnikům v plánování a operativním řízení výroby, flexibilitě, efektivitě a jakosti výroby.

Detailní ekonomické informace zveřejňujeme ve výročních zprávách na webových stránkách obchodního rejstříku firem České republiky.

 

Kontakty: Compas robotika a Compas automatizace

Compas robotika, s.r.o., tel: +420 567 567 110
Provozovna Brněnská 1146/30, e-mail:  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
591 01 Žďár nad Sázavou

Compas automatizace, spol. s r.o. tel: +420 567 567 111
Nádražní 610/26 e-mail:  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
591 01 Žďár nad Sázavou
 Mapa
Poloha na mapě, GPS: Loc: 49°33'36.065"N, 15°56'21.406"E.

Česká republika
IČ: 47904585, DIČ: CZ47904585

Slovenská republika
DIČ: SK4020181605

Obchodní oddělení:
Obchodní ředitel tel: +420 567 567 200
Farmacie, chemie, kosmetika tel: +420 567 567 203, +420 567 567 207
Potravinářství a výroba nápojů tel: +420 567 567 204, +420 567 567 207
Stroje, výrobní linky tel: +420 567 567 305, +420 567 567 210, +420 567 567 306
Válcovny tel: +420 567 567 208, +420 567 567 210
Výrobní informační systémy (MES, MDE, BDE)

tel: +420 567 567 208, +420 567 567 209, +420 567 567 211

Logistika tel: +420 567 567 250
e-mail:  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Marketing tel: +420 567 567 230
Ekonomické oddělení tel: +420 567 567 240
Vývoj
Projekce a konstrukce tel: +420 567 567 300
Automatizační SW (PLC, HMI, DCS) tel: +420 567 567 400
Automatizační SW DCS tel: +420 567 567 500
Výrobní informační systémy (MES) tel: +420 567 567 600, 700
Validace tel: +420 567 567 260
Ostatní
Správce areálu firmy tel: +420 567 567 180
Správce počítačové sítě tel: +420 567 567 190

 

Kancelář Brno,  Langrova 591/18, 627 00 Brno

 

Kancelář Praha, Devonská 1242/8, 152 00  Praha 5

 

tel:

 

tel:

 

 

+420 567 567 113

 

+420 567 567 114

 


COMPAS automatizace, spol. s r.o. je zapsána v Obchodním rejstříku, vedeného u Krajského soudu v Brně v oddílu C, vložka 9408

Dodáváme komponenty automatizační SIEMENS v krátkých dodacích lhůtách. Pro řídicí systémy a přidružené prvky vedeme vlastní sklad náhradních dílů.

Seznam náhradních dílů k okamžitému dodání si můžete stáhnout v souboru Excel.

Obecnou poptávku na díly, včetně připojení seznamu vámi specifikovaných komponent můžete zaslat na e-mail Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. .

Bližší informace ohledně dodávek automatizačních komponent SIEMENS najdete na naší mikrostránce oddělení logistiky.

Podkategorie