Zveřejňujeme ocenění kvality práce specialistů COMPAS v aktuálně ukončeném projektu modernizace řídicího systému SIEMENS Simatic v potravinářském průmyslu, což nás velmi těší.

Projektový vedoucí klienta napsal:

"Dne 8.11.2012 nám bylo předáno bez závad a nedodělků dílo modernizace stávajícího řídicího systému Simatic S5 za moderní Simatic S7. Touto cestou bych chtěl poděkovat všem vašim pracovníkům a zejména bych chtěl vyzdvihnout jejich profesionalitu a přístup. Celá akce proběhla za poměrně značného tempa a přitom ve velice přátelské atmosféře s tvůrčím přístupem a dobrou náladou.
Tým vašich specialistů byl skvěle připraven a naši pracovníci se jim jejich práci snažili dále co nejvíce usnadnit, např. dobrým popisem linky a znalostí místního prostředí. Možná i díky skvělé pracovní náladě a díky týmovému duchu a lidskému přístupu všech zúčastněných se celá akce nad očekávání hladce dokončila.
Proto ještě jednou mnohokrát děkuji celému týmu pracovníků COMPAS na projektu, byla s nimi radost spolupracovat ☺."