Vedoucí projektu nám napsal k projektu upgrade procesního řídicího systému Simatic PCS7 na v. 9.0:

Chci firmě COMPAS poděkovat za náročnou akci, kterou jsme, zejména díky připravenosti a vysoké odborné úrovni pracovníků firmy COMPAS, zvládli s výborným výsledkem a v dohodnutém čase v rámci odstávky!