I4.0 topics maintenance greenSystém pro řízení údržby COMES Maintenance  podporuje ve svém konceptu filozofii nového průmyslového standardu Průmysl 4.0, spolupráci s inteligentními zařízeními i řídicími systémy strojů a sleduje rozvoj v této oblasti. Cílem CMMS je intuitivní ovládání údržbáři, poskytování informací vedoucím pracovníkům, podpora údržbáře v terénu mobilními přístroji, tablety, chytrými telefony a budoucími mobilními prostředky, jako jsou např. chytré brýle či helmy.

Přínosy pro podniky

Přínosy CMMS systému COMES Maintenance.

Podrobný popis COMES Maintenance najdete zde.