Industry 4.0 - Průmysl 4.0

I4.0 topicsIndustry 4.0 (dále I4.0) nebo Průmysl 4.0 je označován jako 4.průmyslová revoluce. Pro to, že jde o revoluci, hovoří pokroková technika, postupně vyvíjené inteligentní systémy, komunikace a IoT, chytrá čidla a akční členy nebo bezpečné roboty spolupracující s lidmi - Coboty (Collaborative robots).

Některé klíčové metody a postupy, které jsou důležité pro vytvoření továrny ve vizi I4.0, byly již dříve v systémech řízení a automatizace výroby aplikované. Jednou z nich je princip hluboké systémové integrace výrobních funkcí, obsažený v současných MES, ERP a sofistikovaných řidicích systémech. Hlubokou systémovou integraci aplikovala firma COMPAS automatizace s.r.o. v konceptu Elektronického řízení výroby již od r.2008. Naše řešení pro I4.0 je "Chytrá" digitální továrna, která dále rozvíjí osvědčený koncept Elektronického řízení výroby na platformě MES/MOM systému COMES ®.

Iniciativu Industry 4.0 chápeme rovněž jako příležitost pro inovace. Příležitost pro významné zlepšení průmyslové výroby v produktivitě, flexibilitě (vyrábět se stejnou efektivitou sériově i zákaznicky specifické kusové objednávky), efektivitě i snížení nákladů při zajistění vysoké jakosti výroby.

COMPAS řešení mohu být implementována v nově budovaných výrobních kapacitách i pro stávající továrny, kterým můžeme pomoci významně zlepšit výrobní procesy za minimum vložených investic.

Můžeme prezentovat reference řízení výroby (některé realizované projekty uvádíme v této sekci) a její automatizace ve vizi I4.0, a to jak pro diskrétní výroby, tak pro dávkové výroby nebo SW pro řízení údržby.

 

Galerie