COMPAS automatizace uspořádala dva semináře pro výrobní firmy pro podporu optimalizace řízení výroby.
Na seminářích byl účastníkům představen koncept vyvinutý firmou COMPAS automatizace - Elektronické řízení výroby a údržby s využitím výrobního informačního systému COMES. První seminář se konal 16.3.2011 a byl určen pro výrobní firmy s charakterem výrobky diskrétních výrobků a druhý seminář 17.3.2011 byl určen pro firmy s šaržovými výrobními procesy.

V květnu 2010 jsme oslavili 20-leté působení na trhu průmyslové automatizace a výrobních informačních systémů MES.
Za 20 let působení na trhu se COMPAS automatizace podílel na více jak 1000 investičních a modernizačních projektech zákazníků v odvětvích farmacie a kosmetiky, potravinářství, chemie, sklářství a výroby automobilů. K mimořádně významným zákazníkům patří i mnoho firem TOP 100 v ČR. Také v zahraničí jsme realizovali projekty téměř na všech kontinentech a mnoha zemích.
Naše hodnoty, ke kterým patří i neustálé inovace, jsou základem nadčasových řešení, která přináší našich klientům vyšší produktivitu a jakost výroby, úspory nákladů a vysokou výrobní flexibilitu. Náš kocept "Elektronického řízení výroby" patří mezi absolutní špičku současných řešení systémové integrace ve výrobních podnicích!

Společnost COMPAS automatizace je jedním z partnerů mezinárodní konference Automatizace v těžkém průmyslu, která se koná dne 20. května 2010 se v kongresovém sále Hornického muzea v Ostravě.
Na mezinárodní konferenci Automatizace v těžkém průmyslu bude naše společnost ve výstavním prostoru prezentovat Výrobní informační systém COMES®, jehož vývoj je financován i za podpory veřejných prostředků prostřednictvím Ministerstva průmyslu a obchodu.
Význam této konference podtrhuje i účast ministra průmyslu a obchodu Ing. Vladimíra Tošovského, a náměstka ministra průmyslu a obchodu Ing. Tomáše Hünera.

V rámci tohoto vzdělávání si zaměstnanci COMPAS automatizace rozšiřují své znalosti a zdokonalují se ve svých dovednostech.

Realizace projektu řízení výroby ve firmě SAPELI, předního výrobce interiérových dveří, získala prestižní ocenení IT aplikace roku 2009 organizovaném Cacio pod záštitou předsedy vlády ČR. Pod vedením inovativního týmu firmy SAPELI, jako zadavatele, COMPAS automatizace realizoval výrobní informační systém COMES společně s firmou OR-CZ spol. s r.o., dodavatelem ERP systému. Projekt vytvořil komplexní řešení vybudováním komunikačního rozhraní od zákazníků přes konfiguraci zakázek až po přenos dat a přímé řízení strojů celé výrobní linky pro výrobu zákazníkem požadovaného výrobku. Oceněna byla mimořádná inovativnost a flexibilita aplikace výrobního IT, kdy se za objemem výroby dosahujícím půldruhé miliardy Kč skrývá produkce více než 500 tis. kusů dveří a zárubní v téměř 400 tis. variantách!

V souvislosti s certifikací svého výrobního informačního systému COMES společností Microsoft získala firma COMPAS automatizace, spol. s r.o. statut Microsoft Certified Partner.
V souvislosti s certifikací výrobního informačního systému COMES® společností Microsoft® získala firma COMPAS automatizace, spol. s r.o. statut Microsoft Certified Partner. Certifikace systému COMES, který je vyvinut na platformě Microsoft, dokladuje kvalitu systému COMES a vysoký stupeň kvalifikace personálu COMPAS a odborných znalostí technologií společnosti Microsoft. Pro zákazníky systému COMES je to příznivá zpráva a nezávislý argument, že zvolením výrobního IT a řešení od firmy COMPAS získali odborně kvalifikovaného partnera pro svůj rozvoj MES systémů.

Na konci září provedlo oddělení QA firmy Lonza Biotec s.r.o. audit kvality inženýrské práce v naší firmě s jejímiž výsledky jsme byli seznámeni minulý týden.  V závěrečné zprávě auditu nejsou  shledány žádné nedostatky, naopak je zdůrazněna dobrá organizace práce COMPAS automatizace a průběžné zlepšování systému kvality práce. Lonza Biotec s.r.o. je naším dlouholetým zákazníkem s farmaceutickým programem, vybaveným špičkovými technologiemi (viz. foto), jejich automatizaci jsme realizovali. LONZA Biotec je přední dodavatel farmaceutických substancí (API) pro světové trhy.

Elektronické řízení výroby je moderní řešení pro podporu operativního řízení výroby. Kritérii optimality řízení jsou pro podniky obvykle vysoká a rovnoměrná jakost výroby, její produktivita a minimalizace výrobních nákladů. Elektronické řízení výroby tak podporuje výrobní tým dosahovat nejlepší výsledky.

V roce 2009 byl areál firmy rozšířen o novou budovu F ve Žďáře nad Sázavou. Provoz v nových kancelářích byl zahájen v březnu. Nové moderní kancelářské prostory o rozloze o 1100m2 umožní další rozvoj firmy a rozšíření inženýrských kapacit. Firma nyní svým zákazníkům může nabídnout odpovídající vývojové a testovací prostory i pro realizaci velkých automatizačních projektů nebo MES systémů. Nové prostory umožní svým vybavením zvýšit produktivitu i kvalitu služeb a přináší příjemné pracovní prostředí pro zaměstnance firmy.