Vážení obchodní přátelé,

přejeme Vám i Vašim blízkým příjemné prožití vánočních svátků a do nového roku 2019 pevné zdraví, štěstí, mnoho osobních i pracovních úspěchů. Děkujeme Vám za Vaši důvěru i spolupráci v roce 2018.

PF2019 COMPAS UNI automatizace robotika

V roce 2018 jsme začali novou aktivitu – konstrukce a dodávky strojů, linek a robotizovaných pracovišť. Vzhledem k tomu, že tato aktivita se setkala s Vaším mimořádným zájmem, založili jsme pro její další rozvoj novou společnost Compas robotika, s.r.o., na kterou převedeme tyto aktivity z firmy Compas automatizace, spol. s r.o.

Kolektiv Compas automatizace